عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

مطالعه بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

تکه ای از متن پایان نامه :

در قانون قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي ‌وانقلاب در امور كيفري مصوب1378 و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب1381 قرار سالب آزادی از سوی قانونگذار تعریف نشده می باشد بلکه تنها در شماری از مواد این قانون به چگونگی صدور، گستره و گونه های این قرار تصریح گردیده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

به هر حال بازداشت موقت، قرار تأميني می باشد كه براساس آن آزادی متهم در تمام و يا در قسمتي از دوران تحقيقات مقدماتي برای انجام دادرسي سلب می­گردد. اگر چه در سایرگونه­های قرارهاي تأمين كيفري، مانند قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله يا قرار وثيقه، نيز اگر متهم  قادر به معرّفي كفيل و يا سپردن وثيقه نباشد به بازداشت او منجر مي گردد و از اين لحاظ با قرار بازداشت موقت نتيجه يكساني دارند؛ با این تفاوت که در قرار سالب آزادی، متهم  با وجود امكان معرفي كفيل يا سپردن وثيقه باز هم بازداشت مي گردد.

از آنجا كه قرار بازداشت موقت با اصل برائت و آ‍زادي رفت و آمد افراد مغاير می باشد و نتايج زيان بار آن غير قابل جبران مي باشد، قانون گذاران درمورد مشروعيت به كارگيري آن ترديد كرده و سعي نموده اند آن را از اختيار قاضي خارج كنند و تحت قاعده و قانون درآورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت نمايند.

بر خلاف ساير تأمين هاي كيفري كه در اختيار قاضي می باشد تا با احراز تناسب و بر اساس تشخيص خود، قراري را صادر كند، مورد قرار بازداشت موقت، به گونه دقيق و حصري از طرف قانونگذار مشخص           مي گردد و دادرس مجاز نيست در غير اين موارد احصا شده در قانون، قرار بازداشت موقت صادركند.

در بيشتر اعلاميه هاي جهاني حقوق بشر و كنوانسيون هاي بين المللي ناظر به آن، مانند ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، توصيه شده می باشد كه بازداشت موقت نبايد به صورت يك قاعده كلي درآيد. موارد آن بايد در قانون احصا گردد و به حداقل ممكن كاهش يابد. اين قرار بايد به اشد كيفرها مختص گردد. مقصود از اشد مجازات ها، اعدام می باشد. در كشورهايي كه هنوز در قوانين آنها مجازات اعدام هست، اين كيفر تنها براي جرم قتل عمدي با سبق تصميم و تهيه مقدّمات پيش بيني مي گردد. توضيح بالا مي رساند كه موارد صدور قرار بازداشت موقت در قوانين چگونه ممكن می باشد كاهش يابد. البته متأسفانه در حركتي قهقرايي موارد بازداشت موقت در برخي كشورهاي دنيا افزايش يافته می باشد؛

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: