تکه ای از متن پایان نامه :

از رواياتی كه لزوم جداسازی كافران از مسلمانان، بلكه مؤمنان از ديگران را تأييد می‌كند، سخن امام صادق(ع) می باشد در مورد كسی كه موی سر زنی را از بين برده می‌فرمايد: «و در زندان مسلمانان زندانی می گردد و در نقلی ديگر: زندان مؤمنان.»

روایت مزبور در اصول کافی چنین نقل شده می باشد که عبد اللّه بن سنان گفت: به امام صادق(ع)عرض كردم:  فدايت شوم، حكم مردی كه زنی را به زور می‌گيرد و سرش را می‌تراشد چيست؟ فرمود: به شدت زده می گردد و در زندان مسلمانان، زندانی می گردد تا كاملاً موی زن برويد اگر روييد از جانی مهریه­ی يك زن به اندازۀ مهریه­ی زنان هم‌شأن او گرفته می گردد و اگر نروييد از او دیه­ی كامل، يعنی پنج هزار درهم گرفته می گردد (کلینی 1407، 261: 7).

سوالی که ممکن پیش آید این می باشد که در صورت خوف مفسده، جداسازی نوجوانان لازم می باشد. اما بحث در وقوع حبس صغير می باشد؛ يعنی آيا نوجوانان زندانی می شوند؟

بعضی از فقها مانند در قواعد الاحكام مبحث حبس اطفال اهل بغی را آورده‌اند (علّامه حلّی 1413، 247: 2). و یا مبحث حبس فرزندان نوجوان كفّار، در صورتی كه خود مدّعی انبات (روييدن موی زهار) باشند یا مسئله حبس قاتل غير بالغ، چنان كه از سخن علّامه در مختلف الشيعة  آمده  می باشد (علامه حلی 1413، 331: 2).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

حتی صاحب مهذب الاحكامدر حد محارب فرموده اند: حاكم شرع می‌تواند كودكان را با زندانی كردن و يا زدن تعزير كند، البته هرگونه كه مصلحت ايجاب كند (سبزواری 1413، 552: 28).

پس مواردی در فتاوای فقها دیده می گردد که بنابر مصلحت حکم به زندانطفل جهت تنبیه وی         داده اند. علی ایحال حتی اگر کسی بالغ بود اما مدت زمان زیادی نیست که از بلوغ وی می­گذرد اگر روایتی در علل الشرائع ذکر گردیده می باشد که از امام باقر(ع) نقل شده كه فرمود: اوّلين چيزی كه باعث گردید امرا شكنجه را روا بدانند، دروغی بود كه انس بن مالك بر پيامبر بست. او گفت: پيامبر دست مردی را به ديوار ميخكوب كرد. از اينجا بود كه امرا شكنجه را مباح دانستند (صدوق 1386، 541: 2).

در تحریر الاحکام اظهار شده می باشد که اگر مكره اقرار كرد اقرارش نافذ نيست نه در قطع (بريدن) نه در غرامت. پس اگر شخص متهم به دزدی گردید و انكار كرد اما پس از زدن اقرار كرد و جنس دزديده شده را بازآورد در اينجا شيخ گفته می باشد: قطع می گردد و بعضی گفته‌اند: قطع نمی‌گردد؛ زيرا احتمال دارد اين مالی كه آورده از راه دزدی نبوده و اين، حرف خوبی می باشد (علامه حلی 1420، 230: 1).

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: