عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

رقابتها و درگیریهاى بنى‌‌امیه را با زیر مجموعه‌‌هاى قریشى مى‌‌توان به دو دسته تقسیم نمود: آنان، گاه زیر لواى بنى عبدمناف با دیگر قبایل قریش درگیر و گاه به صورت مستقل وارد اقدام مى‌‌شدند. از آنجا که بنى‌‌امیه بخشى از بنى عبد مناف بودند در درگیرى بنى عبد مناف با بنى عبدالدار و همپیمانانشان براى تصدى مناصب کعبه حضور داشتند.[1] (‌‌‌‌بنى‌‌عبد مناف و بنى عبدالدار)؛ همچنین در رقابت بنى عبد مناف با بنى سهم، که به نظر برخى مفسران سوره تکاثر درمورد ایشان نازل شده، بنى‌‌امیه نیز تأثیر داشتند.[2]در ارتباط با درگیرى مستقیم بنى امیه با دیگر قبایل قریشى مى‌‌توان از درگیرى آنان با بنى‌‌زهره و بنى عدى دانست. به موجب خبرى، نزاعى میان بنى‌‌امیه و بنو زهره روى داد. بنى‌‌امیه که خود را قدرتمندتر از رقیب مى‌‌دیدند، درصدد اخراج ایشان از مکه برآمدند؛ اما با طرفداری بنوسهم از تیره‌‌هاى مطرح قریش از بنى زهره که خویشاوند آنان بودند، امویان ناکام ماندند.[3]

در خصوص نزاع بنى‌‌امیه با بنومخزوم، از دیگر شاخه‌‌هاى پر نفوذ قریش در گزارشى کوتاه و مبهم آمده می باشد: فردى از کنانه، همپیمان مخزومیها با فردى از بنى زبید، همپیمان بنى امیه به تفاخر پرداختند. در پى آن گروهى از دو طرف نزد حِجر اسماعیل اجتماع کرده، برترى خود را به رخ یکدیگر کشیدند و با اوج گرفتن نزاع براى داورى نزد یکى از کاهنان (سطیح کاهن) رفتند. وى نیز به نفع بنو مخزوم حکم نمود، از نزاع بنى امیه با بنى عدى بن کعب نیز گزارشى ارائه شده می باشد.[4]

برخى منابع به گونه‌‌اى برجسته از رقابت امیه با هاشم و فرزندان ایشان با یکدیگر در دوره جاهلى سخن گفته‌‌اند، چنان که امیه (جد امویان) به هاشم‌‌بن عبد مناف، جد اعلاى رسول خدا، از این رو که با اقدامهاى شایسته‌‌اش، منزلت اجتماعى فوق العاده‌‌اى یافته بود، حسادت می‌ورزید، از این در دوره نخست، آنان از هر راهکارى که بتوانند دعوت اسلامى را مهار کنند، بهره گیری مى‌‌کردند؛ مانند گفت و گو با ابو طالب براى بازداشتن رسول خدا از دعوتش. چنان که برخى مفسران آیه 52 انعام آورده‌‌اند برخى از اشراف بنى‌‌عبدمناف نزد ابوطالب رفتند تا ضمن گفت و گو با ابو طالب، بزرگ بنى‌‌هاشم در آن دوره، پیامبرk را از دعوتش باز دارند که مسلماً در میان این اشراف برخى از عبشمیها و بنى امیه نیز حضور داشتند.[5] ممانعت بنى‌‌عبد مناف مسلمانان را از طواف خانه خدا، همراهى با قریش در محاصره اقتصادى بنى‌‌هاشم و مسلمانان در شعب ابى‌‌طالب و توطئه قتل پیامبرk نیز از آن جمله می باشد[6].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

– یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ج1، ص 248.[1]

[2] – طبری طوسی، ابوعلی فضل، مجمع البیان، ج10، ص 504

[3] – مقریزی، ابوالعاسی تقی الدین، النزاع و التخاصم، ص41

[4] – ابن حبیب، محمدبن، جریر حبیب، المنمق، ص 96-104-106.

[5] – طبری، محمداین جریر، جامع البیان، ج7، ص265.

[6] – ابن هشام، عبدالکریم، السیرة النبویة، ج2، ص104.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه مطالعه مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه مطالعه مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه