عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاه‌ها

تکه ای از متن پایان نامه :

غير مولد و بعضا مخرب براي اقتصاد خواهد بود . نكته ديگر اينكه اگراين كار بدون پيش بيني هاي لازم ان جام گردد، با در نظر داشتن نرخ تورم موجود در كشور مي تواند باعث نوعي زيان غير آشكار (ريسك ) براي سپرده گذاران گردد (فصلنامه احياء ،1384). از طرف ديگر افزايش نرخ بهره، موجب افزايش ريسك نوسان نرخ بهره مي گردد، زيرابا افزايش نرخ بهره، قيمت اوراق قرضه بابهره ثابت كاهش مي يابد و در صورتي كه دارنده اين اوراق آن را قبل از سررسيد بفروشد، متحمل زيان خواهد گردید(نوو ريموند ،1380). در يك اقتصاد در حال رشد ( چرخه توسعه تجاري ) كه ميزان ثروت و درآمد افراد در حال افزايش می باشد، ميزان تقاضا براي سرمايه گذاري در محصولات مالي افزايش مي يابد كه اين خود منجر به افزايش قيمت و استراتژي جسورانه

مديري كه از استراتژي جسورانه بهره گیری مي كند، همواره مي كوشد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل ممكن برساند. اگر مدير جسورانه اقدام كند، درصدد بر مي آيد تا وجوهي را كه در موجودي كالا سرمايه گذاري مي گردد به حداقل برساند، دراين وضعيت شركت بايد ريسك عدم پرداخت به موقع بده ي هاي سررسيد شده را بپذيرد . چنين شركتي شايد نتواند پاسخگوي سفار ش هاي مشتريان باشد و از اين لحاظ هم متحمل ضرر خواهد گردید (زیرا نمي تواند فروش كند ).از طرف ديگر مدير جسور مي كوشد تا سطح وا م هاي كوتا ه مدت را به حداكثر برساند و دارايي هاي جاري خود را از محل اين وا م ها تامين كندكه در اين وضعيت خطر و احتمال اينكه شركت نتواند به موقع آنها را باز پرداخت كند (ريسك ورشكستگي ) افزايش خواهد يافت، ضمن اينكه وقتي بازار با كمبود پول و اعتبار مواجه می باشد، گرفتن وا م هاي كوتاه مدت به آساني ميسر نمي گردد و هزينه آنها بالا خواهد رفت (نوو ريموند ،1380).

وضعيت مالي و حساب‌هاي شركت

ساختار مالي شركت كه تركيب بدهي ها و حقوق صاحبان سهام آن را تعيين مي كند آثار هزينه اي و ريسكي بر عملكرد شركت دارد . ساختار مختلف تامين مالي و اثر آن بر شركت هاي مختلف در شرايط متفاوت اقتصادي تفاوت خواهد داشت(عبداله زاده ،1381). براي مثال اگر در ساختار سرمايه شركت اوراق قرضه وجود داشته باشد، احتمال دارد كه شركت دچار نوعي بحران مالي گردد . شركت موقعي

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: