شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :

 را مطالعه می کند وبرای تحلیل سازه از روش المان محدود ANSYS بهره گیری شده می باشد .از نظر سنتی طراحی قاب دروازه ای براین فرض استوار می باشد که اتصالات تیر به ستون یا مفصلی هستند یا صلب .هنگامی که هیچ دوران نسبی بین اعضای اتصالی اتفاق نمی افتدمفاصل صلب نه تنها لنگر خمشی را انتقال می دهند بلکه نیروهای برشی ومحوری را نیز انتقال می دهند.در این مقاله یک واکاوی پارامتریک برروی ساختمان مسکونی چهارطبقه ی استاندارد با درنظر گرفتن تمام گامهای اساسی یک طراحی نیمه صلب ارائه شده وپارامترهایی مانند پایداری وسختی اتصال تیر به ستون ،سیستم سازه ای ومقاومت جانبی قاب را باحل قابهایی با حرکت جانبی وبدون حرکت جانبی مطالعه    می کند .این ساختمان دارای 4طبقه و16واحد مسکونی که مساحت هر طبقه 69/46 مترمربع وارتفاع آن 8/2 متر می باشد ساختمان بصورت دوبلوک وهر بلوک دارای 6ستون ودر مجموع 12ستون دارد واتصالات تیر به ستون بصورت صلب،نیمه صلب ومفصلی واتصالات تیر به تیر بصورت مفصلی می باشد و قابهای دروازه ای بصورت مهاربندی شده در برابر بارگذاری باد در نظر گرفته شده می باشد وسایر قابها با سیستم مهاربندی xومی باشد .دراین پژوهش مقاومت خمشی اتصال با مدل آنالیزی چن وکیشی مورد ارزیابی قرارگرفت ونتایج آن ثبت گردید ومقدار سختی اتصال نیز در مدل المان محدود ANSYS نیز مشخص گردید همچنین پاسخ سازه ای یک قاب دروازه ای با اتصالات نیمه صلب ساخته شده از نبشی های نشیمن گاهی وبالایی پیچی وبا بهره گیری از مدل المان محدود مطالعه گردید.

نتایج:

1-سازه های چهارطبقه مطالعه شده به این نتیجه منجر گردید که سازه های قاب دروازه ای بدون حرکت جانبی از سازه های قاب دروازه ای با حرکت جانبی سبکتر هستند(حدود2درصد)

2-کاربرد سازه مرکب واتصال نیمه صلب به طورچشمگیری وزن سازه را تا23درصد کاهش می دهد.

3-در قابهای بدون حرکت جانبی کاربرد اتصالات نیمه صلب می تواند خمیدگی های عمودی تیر را کاهش دهد وکاربرد آنرا در زمانیکه راه حلهای مفصلی قابل بهره گیری نیستند ممکن کند.

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: