تکه ای از متن پایان نامه :

 

دیگر ، مسئولیت ناشی از خطا در رفتار قابل سرزنش می باشد و زیان دیده بایستی ثابت کند که تقصیر عامل ، موجب ورود خسارت شده می باشد و در اثبات تقصیر ، زیان دیده تأثیر مدعی دارد و زیرا بر خلاف اصل سخن می گوید بایستی آن را اثبات کند . مسئولیت مبتنی بر تقصیر در قانون مدنی در باب تسبیب  مواد 331 تا 335 آمده که به نحوی در ماده ی 331 هر کس سبب تلف مالی بشود بایستی مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد بایستی از عهده ی نقص قیمت آن برآید  خود ماده ی 335 همان قانون در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار یا دو اتومبیل و امثال آنها هر کس تقصیر یا مسامحه کرده باشد مسئول خسارت وارده خواهد بودو همچنین در مواد قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 از ماده 1 تا 12 مسئولیت را مبتنی بر تقصیر قید کرده که به نحوی در ماده ی یک همان قانون هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا به هر نحوی به حق دیگری لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی و معنوی دیگری گردد مسئول جبران خسارت ناشی از اقدام خود می باشد .

4 . نظریه خطر

مفهومی می باشد که شخص بدون اینکه مرتکب تقصیری شده باشد یا بدون اینکه حتی خود فعلی باعث ورود خسارت باشد شخص مسئول جبران خسارت می باشد و این خسارت گاهی ممکن می باشد توسط اشخاصی دیگر وارد شده باشد یا خسارت در اثر ابزار و وسایل کار و یا ساختمان و اموال ذیروح باشد این موضوع در ماده 95 قانون کار پیش بینی شده می باشد.

مهمترین فایده ی نظریه خطر این می باشد که با حذف تقصیر از شرایط مسئولیت مدنی زیان دیده از دشواری اثبات تقصیر معاف می گردد و در نتیجه دعاوی جبران خسارت به آسانی به نتیجه لازم می رسد زیرا به صرف اثبات رایطه ی سببیت میان فعل نامشروع خوانده با خسارت وارده مسئولیت مدنی متوجه او می گردد .

خویش منتفع شودو از مزایا و منافع آن بهره مند گردد رسالت قوانین و مقررات را در این دانسته که از این گونه حقوق حما یت کند و برای متجاوزان آنها ضمانت اجرای مناسبی قرار دهد.این ضمانت در هر حال جبران زیانهای وارده از طرف عامل زیان می باشد و به سخن دیگر تکلیف جبران زیانهای وارده از طرف فاعل زیان به مقصود تضمین حق امنیت زیان دیده می باشد.

ج:رویه ی قضایی محاکم ایران در جبران خسارت معنوی

قبل انقلاب اسلامی به دلیل آنکه مجوز قانونی وجود داشت و هیچ گونه منعی نبود،در دکترین حقوقی و رویه قضایی و آراءمحاکم جبران خسارت خسارت معنوی مشهود بود به نحوی که در قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304 هرکس مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده ی 207و208و208مکررو209 گردد علاوه بر مجازات مقرر 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه مطالعه مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه مطالعه مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه