انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

تکه ای از متن پایان نامه :

واضح و شفاف می باشد. اينکه چگونه تصميم گيري مي‌گردد، به وضوح قابل تشريح بوده به طوريکه سيستم سريعاً مي‌تواند از اطمينان بهره گیری کننده سود ببرد . اين امر بالاخص در کاربرد‌ها‌ي بحراني که جنبه ايمني دارند حائز اهميت می باشد.                       (Kothamasu, Huang, 2008)

يک گروه عمده از مسائل درCBMدر ارتباط با موضوع بازرسي مي‌باشد که بر مبناي نتايج هر بازرسي دو تصميم زير گرفته ميشود:

-1 چه اقدام نگهداري و تعميراتي انجام گيرد تا سيستم به وضعيت مشخصي برسد، يا همانگونه رها گردد.

۲- بازرسي بعدي در چه زماني انجام گردد

گزينه‌ها‌[1]

کليه اقدامات نگهداري و تعميرات بعد از پايش وضعيت را ميتوان بصورت کلي در چهار گروه ذيل دسته بندي نمود:

1)ادامه فعاليت[2]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بالاخص اينکه به علت وجودخطاهاي اندازه گيري به هنگام پايش وضعيت، اطلاعات و مقادير پايش شده مي‌توانند داراي توزيع امکان فازي باشند . نکته ديگر اينکه تقريباً تمامي‌مدل‌ها‌ي ارائه شده فرض مي‌کنند که سيستم مورد بهره گیری تازمان بينهايت مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت . اين فرض منجر به اين مي‌گردد که پس از گذشت مدت زماني اقدامات انجام شده با تغييرات کمي‌متناوباً تکرار مي‌شوند.

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه