عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

مطالعه بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

تکه ای از متن پایان نامه :

پيش او زندانی بود- گفت: برای من آمرزش بطلب. وی گفت: خدا تو را ببخشد ای رسول خدا! پيامبر گفت: و تو را [ببخشد] و تو را در راه خودش به شهادت برساند. راوی گفت: وی در جنگ يمامه شهيد گردید (طبسی 1381، 158).

در روایت دیگری که در کتب مسند احمد و سنن ابی داوود ذکر گردیده نقل شده می باشد که جنسی از عده‌ای كلاعی از كلاعيان دزديده گردید و آنان، عده‌ای از بافندگان را متهم  كردند و نزد نعمان بن بشير از اصحاب پيامبر- صلّی اللّه عليه و آله و سلّم- شكايت آوردند. نعمان چند روز ايشان را حبس كرد و آن‌گاه آزادشان ساخت. كلاعيان نزد نعمان آمدند و گفتند: بدون ضرب و امتحان، آنان را آزاد كردی؟! نعمان گفت: من زنا دادم. امام رو از او گردانيد باز به او رو كرد و گفت: من زنا دادم.حضرت دستور داد: وی را، كه باردار بود، حبس كنند. در حبس ماند تا وضع حمل كرد (شیخ صدوق 1409، 20: 4).

در بحار الانوار نقل شده می باشد که پيش امام علی(ع) مردی زن‌دار چند بار به زنا اعتراف كرد و حضرت خود را به ناآگاهی می‌زد تا اينكه مرتبه­ی چهارم نيز اقرار كرد و حضرت او را حبس كرد آن‌گاه مردم را فراخواند و او را در تاريكی بيرون آورد (مجلسی 1410، 63: 38).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مدت زندان آبستن از نظر ما، نه ماه می باشد و به اعتقاد بعضی ده ماه و آخرين مدّتی كه گفته شده يك سال می باشد كه آخرين مدّت ممكن بارداری می باشد (عاملی(شهيد ثانی)1410، 76: 5). امّا از نظر اهل سنّت اقوال مختلفی اظهار شده می باشد.گفته شده می باشد كمترين زمان بارداری شش ماه می باشد و بيشترين آن پنج سال و اين قول معروف می باشد كه قضاوت ايشان بر پایه­ی آن می باشد (جزيری 1419، 523: 4).

پس بازداشت کسی که قرار می باشد حد بر او جاری گردد مورد اختلاف شیعه و سنی نیست و در جزئیات آن مانند زمان مدت حمل برای زن حامله اختلاف هست.

 

3-4-6 بازداشت كفيل‌

يكی ديگر از موارد ذکر گردیده بازداشت موقت در فقه عبارت می باشد ازبازداشت كفيل تا آن وقت كه فرد مورد كفالت (مكفول) را بياورد. در اين مورد رواياتی وارد شده می باشد و بعضی از آن‌ها روايات صحيحه می باشد. فقيهان ما نيز بدين امر فتوا داده‌اند، مانند شیخ صدوق، شيخ طوسی در كتاب‌هايش، محقق حلّی، شهيد اوّل و دوم و علّامه حلی. بلكه هر يك از كسانی كه به مطالعه اين مسأله پرداخته‌اند به همين گونه نظر داده‌اند و بسياری از علمای عامّه نيز چنين رأيی دارند.

در اصول کافی اظهار شده می باشد که از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: مردی را كه فرد ديگری را كفالت كرده بود

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: