شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاه‌ها

تکه ای از متن پایان نامه :

البته نيازها جنبه تعيين كننده اي ندارد بلكه امكانات و منابع موجود يك جامعه اندازه برنامه را تعيين مي‌كند.

3- جزئيات برنامه با هم تناسب داشته باشد و يكديگر را تائيد و تكميل كند نه اينكه يكديگر را نقض نمايد.»(شيرازيان،1370)

2-2-4  معيارهاي اندازه‌گيري توسعه اقتصادي

توسعة اقتصادي را مي‌توان به روش هاي مختلفي ارزيابي نمود كه نمونه‌هايي از اين معيارها تصریح مي‌گردد:

الف درآمد ملي يا توليد ناخالص ملي

يكي از معيارهاي اندازه گيري توسعه اقتصادي، افزايش درآمد ملي واقعي در طول يك دوره معين می باشد، در حالي كه درآمد ملي برابر می باشد با ارزش كلي محصولات ساخته شده و خدمات ايجاد شده به صورت پولي و نه به صورت واقعي، يعني هر گاه در طول دوره ارزيابي ميزان توليدات جامعه ثابت باشد ولي از دست داده می باشد (اميني، 386). بنابراين تمام کشورها کوشش مي کنند تا با روش هاي توليد از طريق گسترش قابل ملاحظه ي فعاليت هاي تحقيق و توسعه ي داخلي و جذب تحقيقات خارجي به تدريج ظرفيت هاي اقتصادي خود را به توليد محصولات متنوع تر اختصاص دهند (شاه آبادي، 384).

اصل ثابتي در فرهنگ سرمايه گذاري هست مبني بر اينكه سرمايه از ريسك و خطر گريزان می باشد و به سوي بازده و سود تمايل دارد . به همين خاطراست كه سرمايه گذاران ريسك گريز از ورود سرمايه خود به جايي كه خطر و ريسك هست يا افق نامشخصي در برابر سود و اصل سرمايه شان هست، امتناع مي كنند. اما آيا مي توان جايي را پيدا كرد كه سرمايه گذاري در آن ريسك نداشته باشد؟ ريسك و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمايه در همه جا هست، بعضي سرمايه گذاري ها پر خطرند و ب رخي كم خطر. سرمايه گذار با در نظر داشتن ميزان خطر و ريسك سرمايه گذاري، انتظار سود و بازده متناسب ر ا دار ا مي باشد. معمولا سرمايه گذاران به وسيله تجزيه و تحليل هاي مالي خود به دنبال بازده متناسب با توجه ريسك مربوط مي باشند . در يك بازار متعارف كه در آن عوامل بازار واجد اطلا عات مي باشند، بازده بالا همواره ريسك بالاتري را نيز به دنبال خواهد داشت . اين موضوع موجب  مي گردد كه همواره تصميم گيري جهت سرمايه گذاري بر اساس روابط ميان ريسك و بازده صورت گيرد و يك

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه