تکه ای از متن پایان نامه :

کنی، ندانستی که من روزی بنده ی خویش که از دست دیگران خواستی که به زهد خویش حکمت ما باطل کنی، ندانستی که من روزی بنده ی خویش که از دست دیگران دهم دوست تر از آن دارم که از قدرت خویش. تو بندگی کن(و کاری می کن) و کار  خدایی و روزی گماری به ما بازگذار.(شمس الدّین /1376: 335)

2-1-7-6 اطاعت  اهل توکّل از طبیب: در اخبار می باشد که موسای کلیم(ع) را علتی و مرضی پدید آمد. طبیبان گفتند: داروی این علت فلان چیز می باشد. موسی گفت: دارو نخورم تا الله خود عافیت فرستد و شفا دهد. آن مرض بر وی دراز گشت. گفتند: ای موسی، این دارو مجرب می باشد و اگر به کار داری در آن شفا بود. موسی نشیند و با دارو مدارا نکرد، تا از جل جلاله وحی آمد که به عزت من که تا تو دارو نخوری من شفا ندهم. موسی دارو بخورد، در حال شفا آمد. موسی را چیزی در دل آمد که بار خدایا این زیرا می باشد؟! وحی آمد که ای موسی، تو علت مپرس و سنتی که ما نهاده ایم اسرار آن مجوی که کسی را به اسرار ما راه نیست و گفتن زیرا و چرا روا نیست.(همان:1376،336) رسول(صلی الله وعلیه و آله والسلم)گفت: «از خدای عافیت خواه و بلا مخواه».( غزّالی/1389: 567)

2-1-7-7 مبارزه ی اهل توکل با سحر وجادو: علی(ع) می فرمایند: توکّل، مانع ساده اندیشی و خرافه پرستی می باشد. اهل توکّل، اهل تأمل و صبوری نیز هست، زیرا که خدا را بهترین داور می داند و در هر حادثه ای تأمل می کند تا بتواند داوری او را به دست آورد. این تأمل، امکان تفکر و غور در امور را به او          می دهد. اگر کسی به خدا توکّل کند،حرکت اجرام آسمانی را به امور خرافی نسبت نمی دهد. با تکیه بر همین اصل می باشد که علی (ع) با تنجیم مخالفت می کند. (ابی طالب/1384: 105) سعیدبن جبیر گفت: مرا کژدمی گزید. مادرم سوگند برنهاد که دست فرا تا افسون کنند. برای سوگند (و امر) مادر، آن دیگر دست که به سلامت بود نزد افسونگر و جادوگر دادم، و آنکه بر آن رنج و درد بودندم، زیرا در خبر می باشد که مصطفی(ص) گفته می باشد: متوکّل نباشد کسی که افسون و داغ (و جادوگری و دعانویسی و…) کند(همان:168). رسول اکرم (صلی الله علیه و آله والسلم) می فرمایند: «هم الذین لا یسترقون و لایتطیّرون و علی ربّهم یتوکّلون». اهل توکّل کسانی هستند که در هیچ کار که ایشان را پیش آید، به افسون و فال و زجر مشغول نشوند بلکه در همه احوال بر خداوند تعالی توکّل کنند.«تصفیه: 113».(صدری نیا/1388: 580)

2-1-7-8 کار و کوشش اهل توکل: کوشش و کوشش در زراعت همراه با توکّل بر خدا بسیار ارزشمنداست، ابوالقاسم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه