عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

 مطالعه بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی

تکه ای از متن پایان نامه :

نام باران سنج انجام می گردد که دو نوع می باشد. باران سنج ساده و ثبات یا باران نگار. باران سنجهاي ساده به دو دسته باران سنج روزانه معمولی و باران سنج ذخیره اي تقسیم می شوند.( علیزاد، 1376)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

2-4- مفهوم بارش سنگین

بارشهاي سنگین نشان از یک حداکثر آب و هوایی می باشد و اینگونه بارندگی ها صدمات زیادي بر روي اقتصاد می گذارد. تعریف بارش سنگین با آن چیز که که در عرف هست بسیار متفاوت می باشد و چند معیار براي متمایز ساختن این نوع بارشها از انواع دیگر آن هست که عبارتند از شدت زیاد، وسعت زیاد و ثبات و پایداري آن.

براي تعریف هر پدیده اقلیمی یک آستانه هست که این مقدار درنقاط مختلف کره زمین متفاوت می‎باشد. در کره زمین نقاطی وجود ندارد که از نظر اقلیمی کاملاً مشابه باشند و اگر هم تشابه اندکی وجود داشته باشد عوامل محیطی بر روي آن اثر گذاشته و آن را تغییر می دهد . لذا تعریف و یا معیار ثابتی براي شناخت اینگونه پدیده هاي اقلیمی وجود ندارد.

تاکنون تعاریف متفاوتی، بر اساس معیارهاي مختلف، در مراجع علمی ارائه گردیده می باشد که مواردي از آن تصریح می گردد:

شدیدترین بارشها در ساحل دریاي خزر بویژه در قسمت غربی آن رخ می دهد و هر چه که از غرب به شرق می رویم از تعداد روزهاي داراي بارش سنگین کاسته خواهد گردید . ناحیه دیگري از کشور که داراي بارش سنگین می باشد ارتفاعات زاگرس می باشد که از دزفول شروع شده و تا سنندج ادامه می یابد .

ناحیه سوم که این گونه بارشها در آن رخ می دهد ساحل خلیج فارس از بوشهر تا جاسک می باشد. در بقیه نقاط کشور در نواحی کوهپایه اي و کوهستانی روزهاي بیش از 30 میلی متر بارندگی بسیارکمتر اتفاق می‎افتد و در نواحی پست مرکزي هم اصلاً اتفاق نمی افتد (علیجانی، 1376 ).

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: