تکه ای از متن پایان نامه :

 

1        نتيجه‌گيري و پیشنهادها

1  مهاربند تک قطری کمانش‌ناپذیر به دلیل کمانش در فشار تحت بارگذاری چرخه‌ای حتما می‌بایست به صورت شورون یا ضربدری به کار برده گردد. بعضی مواقع به دلیل محدودیت فضا و مسائل معماری نمی‌توان آن را به صورت شورون در دو دهانه بهره گیری نمود، پس بهترین راه حل بهره گیری از مهاربند کمانش‌ناپذیر به صورت ضربدری شکل در یک دهانه می‌باشد.

2  برای مدل‌سازی مهاربند کمانش‌ناپذیر ضربدری شکل، ایده قراردادن یک صفحه کاملا صلب در مرکز(محل تقاطع اجزا) مهاربند به شکل چند ضلعی- برای آن‌که شکل کمانش کلی مدل ضربدری شکل، که غلاف از آن جلوگیری می کند به صورت دو منحنی باشد- مطرح شده. این صفحه صلب انتقال دهنده نیرو،  بین اجزای مهاربند می‌باشد، و هیچ نقشی در تحمل نیرو وارد بر مهاربند ندارد.

3  برای اتصال هسته مهاربند کمانش‌ناپذیر و صفحه مرکزی با در نظر داشتن طرز قرار گیری هسته با سطح مقطع Hشکل، ایجاد یک شکاف با عرض مساوی با ضخامت صفحه مرکزی و به طول 15سانتیمتر در جان هسته راه‌حل مناسبی می‌باشد.

4  طراحی مهاربند بر این اساس می باشد که غلاف به اندازه کافی محکم باشد، تا از کمانش کلی داخل صفحه چه به صورت یک منحنی در تک قطری، یا دو منحنی در ضربدری شکل جلوگیری کند. در مدل ضربدری شکل طبق نتایج به دست‌آمده با نصف شدن طول غلاف و ثابت ماندن نیروی وارده به هسته، ابعاد غلاف نسبت به حالت تک قطری کاهش یافته، پس از لحاظ اقتصادی مرقون به صرفه می‌باشد.

5  در مدل‌سازی اجزای محدود با کوشش و خطاهای انجام شده طبق نتایج به دست آمده بهترین راه‌حل به دلیل به خوبی مدل نشدن غلاف و ماده بدون اصطکاک ما بین هسته وغلاف، حذف غلاف و لحاظ پیشنهادها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه