مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

میرزا محمد علی مدرس صاحب کتاب ریحانۀ الادب درمورد ی زندگی و سرگذشت و خلق و خوی نشاط چنین آورده می باشد:  ” نشاط اصفهانی میرزا عبدالوهاب موسوی انتساب معتمد الدوله، از فضلای عرفای عهد فتحعلی شاه قاجار می باشد که دارای کمال عزت و اعتبار بود و در امورات کلی تصرفات می نمود. در وفور کمالات ممتاز، در هر دو خط نستعلیق و شکسته استاد، در فنون عربیه و ادبیه و حکمت عقلی و ریاضی و طبیعی متبحر، در نظم و نثر عربی و فارسی و ترکی قادر و متمهر، کتاب گنجینه نام او معروف و مطالب مرغوب و خطب و مکاتیب فصاحت اسلوب مشتمل می باشد. با وجود فقر بسیار صاحب همت بوده و تمامی ثروت موروثی و مکتسبی خود بذل ارباب حاجت نموده، در اندک زمانی چیزی باقی نگذاشت. وفات نشاط در سال هزار و دویست و چهل و چهارم هجرت واقع گردید و منصّف قاجار در تاریخ آن گفته می باشد:  “از قلب جهان نشاط رفته … ” (مدرس تبریزی، 1352 :175 )

 

پیروی نشاط از استادان قدیم و شاعران پیش ازخود

نشاط اگر چه خود از بنیانگذاران رستاخیز ادبی نیست اما به نوبه­ی خود یکی از پیشروان این جنبش مقدّس بشمار می­رفته که با کمال پایداری به دنبال شاعران باستان همچون فرّخی و فردوسی و عنصری و انوری و معزّی و سعدی و حافظ گام برداشته و شیوه­ی دلپسند آنان را از نو آغاز کرده و اثرهای پربهایی از خود یادگار نهاده می باشد.

نشاط در غزل سرایی بیشتر پیرو سعدی و بویژه حافظ بوده و آنچنان استادانه غزل­های این دو استاد را پاسخ گفته که راستی باز شناختن پاره­ای از غزل های او، از غزل های آن دو استاد دشوار می­نماید.

دوش آمد به بــرم می زده، خــواب آلــوده                    چهره افروخته، خوی کرده، عتاب آلوده(162)

شیشه در دست و قدح بر کف و بگشوده نظر                    لــب شــکر شــکن آن لعــل شراب آلوده

گفت ای خفته­ی آشفتــه ز انــدوه جهان                     حیــف نبود چو تــویی غمزده خواب آلوده

 

در پاسخ غزل حافظ به مطلع :

دوش رفتــم بدر میــکده خواب آلــوده                         خــرقه تــر دامــن و سجاده شـــراب آلوده(574)

یا:

غم به جایی فکند رخت که غمخواری هسـت                     ای خوش آنجا که نه یاری نه پرستاری هست(83)

در پاسخ سخن سعدی به مطلع :

مشنـو ای دوسـت که غیر از تو مرا یاری هسـت              یا شب و روز بجز فکــر تــوام کــاری هسـت(359)

بیشتر شعرهای نشاط و بلکه همه­ی آنها در نهایت سادگی و روانی می باشد و اگر بخواهیم توصیفی از آن بکنیم بایستی به کوتاهی بگوییم: زیرا گل زیبا و معطر و زیرا آب درخشنده و روان و زیرا آیینه صاف و نمایان می باشد. روانی و شیرینی سخن او چندان می باشد که پاره­ای ازآنها به عنوان “پند و اندرز” برزبان همگان روان گشته و پاره­ای از پند و اندرزهای زبان همگان نیز زیور بخش سخنان دلنشین او گشته می باشد مانند:

ما را طمعــی هست اما زآن لــب شیرین           حلوا به کسی ده که محبت نچشیدســت(76 ).

ایــن توبـــه دگــر شــکستنــی نیســت           ایـــن عهــد دگــر گسستنــی نیسـت(98)

 

اصطلاح ها و واژه های علمی و فلسفی و نجومی در اشعار نشاط:

آگاهی از دانش­های فلسفی و حکمت الهی و منطق و نجوم سبب گردیده که تعبیر ها و اصطلاح های این دانش ها به دیوان او راه یابد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نفــس بی آلت کنـــــــــــد ادراک نفس                         حس کجـــــــا و درک ذات پاک نفــس(254)

وآنچـــــــــــه بی آلت گردد معلــوم تـو                           هســت معقــــول تو یا موهـــــــوم تو(254)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده می باشد؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. تأثیر نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه می باشد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: