عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

هانس گئورگ گادامر (Hans Georg Gadamer) (2002-1900 م.):

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

هانس گئورگ گادامر، فیلسوف لهستانی الاصل، مشهورترین شاگرد هایدگر می باشد که بنیان هرمنوتیک را از قلمرو هستی شناسی به گسترۀ شناخت‌شناسی کشاند. گادامر فلسفۀ هرمنوتیک خود را نه همچون موضعی مطلق، بلکه به سان راهی به تجربه می‌شناساند و اصل جایگاه مکالمه و پیوند افق‌ها را شالودۀ تعریف و شناخت هرمنوتیک می‌شمارد.[1]

گادامر جایگاه وجودی بشر را یک جایگاه فرهنگی می‌داند و پرتاب شدن بشر در این جایگاه را به معنای وقوع او در یک فرهنگ خاص می‌شمارد. به اعتقاد گادامر هر بشر در یک جایگاه فرهنگی خاص متولد و از طریق زبان، اندیشه‌های آن فرهنگ به او منتقل می گردد. با این وصف از نگاه گادامر هر انسانی در بستر یک جایگاه فرهنگی به نام سنّت متولد می گردد و افکار و فهم خود را از طریق زبان از آن سنّت می‌گیرد. اما با شکل‌گیری فهم، در تعاملی مستمر با این سنّت قرار گرفته می باشد و سنّت او در تحولی دائم تعین می‌یابد. به عقیدۀ وی هرکس بر اساس سنّت خود دارای افق معنایی خاصی می باشد و در هنگام تفسیر میان دو افق (افق معنایی متن و افق معنایی مفسر) مکالمه‌ای مستمر روی می‌دهد. هرچند افق محدود و متناهی می باشد اما در گوهر خود گشوده و باز می باشد. پس هیچ‌کس آن چیز که را که دیگری می‌بیند به شکلی که او می‌بیند نمی‌تواند ببیند. زیرا یکسانی در نگاه مستلزم یکسانی سنت می باشد و سنّت هیچ دو نفری یکسان نیست.

گادامر ادراک را زبان‌گونه و فهم را نوعی تفسیر می‌داند. از این رو هرمنوتیک هر فهمی را در بر می‌گیرد. با این وصف هر فهمی وابسته به افق معنایی امروز و گره‌خورده با جریان سنّت می باشد و این سنّت، پیش‌فرض‌ها، پیش‌فهم‌ها، پیش‌مفهوم‌ها و در یک کلام پیش‌داوری‌های خود را به همراه دارد و مجموعۀ آن‌ها هویت فهم امروزی ما را تشکیل می‌دهد.

او هر تأویل مثلاً تأویل اثر هنری را در حکم یک انطباق دانسته و شناخت را منطبق کردن موضوع شناخت با جایگاه و افق زندگی تأویل‌کننده معنا می کند.[2]

گادامر در مقاله‌ای که تحت عنوان معناشناسی و هرمنوتیک در سال 1972 انتشار داد به تبیین وجوه فرق آن دو پرداخت.

وی می‌نویسد: «آغازگاه هردو گسترۀ زبان می باشد، لیکن معناشناسی به نشانه‌ها و حقایق زبانی از بیرون می‌نگرد اما هرمنوتیک به سویۀ درونی کاربرد جهان واژگان تأکید دارد؛ یعنی به دلالت ترکیب‌های نشانه‌ها برای تأویل کننده.»

به تعبیری هرمنوتیک یا علم تأویل فهم دلالت‌های خاص و کاربرد فردی و شخصی نشانه‌ها و معناهاست. اما معنی‌شناسی کاربرد همگانی دلالت‌های معنایی می باشد. در حقیقت هرمنوتیک از دیدگاه گادامر همان تأویل فنی در نظر شلایرماخر می باشد و معناشناسی همان تأویل دستوری اوست. هرمنوتیک مناسبت ما را با جهان شکل می‌دهد و مناسبات میان درون‌مایه‌های ویژه‌ای که در کنش شکل دادن، پدید می‌آیند در نهایت اظهار کامل خود را در زبان باز می‌یابند.[3]

1-3-5-1 بازي تفسير:

گادامر تفسیر را نوعی بازی تلقی می کند. در بازی افراد در آن شرکت می‌جویند. بازی انجام کاری می باشد که نه عینی می باشد و نه ذهنی. در بازی بازیگر آن را جدی می‌گیرد و خود را متعلق به آن و جزئی از آن می‌داند. به اظهار دیگر منطق گفتگو میان دو افق معنایی متن و افق معنایی مفسر صورت می پذیرد و از آنجا که بشر موجودی تاریخی می باشد و فهم نیز تاریخمند می باشد، لذا مفسر بایستی دو افق زمان نگارش متن و زمان حاضر را در هم بیامیزد.[4]

دیدگاه گادامر را در ارتباط با تفسیر به گونه اختصار می‌توان چنین جمع‌بندی نمود:[5]

  • فهم بر اثر ترکیب افق معنایی مفسر با افق معنایی متن امکان‌پذیر می باشد. به اظهار دیگر تفسیر با درهم‌آمیختگی دو افق معنایی صورت می‌گیرد.
  • هر مفسری دارای پیش‌داوری و حامل سنت‌های خاصی می باشد که ذهنیت یا افق معنایی او را می‌سازد.
  • ذهنیت و پیش‌داوری‌های مفسر که افق معنایی او را می‌سازد، مانع فهم عینی از متن یعني فهم قطعی و نهایی می گردد.
  • افق معنایی مفسر موجب می گردد تا فهم نهایی و ثابت از متن غیر قابل دسترسی باشد.
  • در تفسیر متن نباید مؤلف محور بود. متن یک اثر مستقلی می باشد که مفسر به مکالمه و گفتگوی با آن می‌پردازد.

[1] – حسن‌پور 23

[2] – احمدی، حقیقت و زیبایی 412

[3] – حسن‌پور23

[4] – نصری 95

[5] – نصری 95 و 96

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • پیشینۀ علم تأویل چیست؟
  • نظر تفکر اسماعیلی دربارۀ تأویل به عنوان اصل بنیادین این مذهب چیست؟
  • پیشینۀ علم هرمنوتیک در تفکر غرب چیست؟
  • آیا تأویل، آنچنان که ناصرخسرو به عنوان یک اسماعیلی بلندمرتبه به آن دست می‌یازد، با هرمنوتیک، آنچنان که در غرب تعریف می گردد، شباهت دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: