عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تکنیکهای طنز در ادبیات داستانی نوجوان دهه‌ی هشتاد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بزرگ‌نمایی: این تکنیک مانند کوچک‌کردن، تنها درمورد‌ی پادشاه و بیشتر از طرف خود  او به کار رفته می باشد. مانند بهره گیری از فعل‌ها و واژه‌های محترمانه حتی در مورد جزیی‌ترین کارها:

    به طرز بسیار با شکوهی خودمان را خاراندیم و فرمودیم: « این حرف‌های گنده گنده را از کجا یاد گرفته‌ای دم بریده؟…پس این سبیل همایونی برای چیست؟…».(ص 12)

نوع دیگر بزرگ‌نمایی، اغراق پادشاه در اظهار حوادث یا توصیف جایگاه‌های گوناگون می باشد. برای نمونه در بخش« ماجرای گم‌شدن مهره‌ی کمر میرزا مراد خان»، پادشاه در توصیف مدیر موزه با اغراق سخن می‌گوید:

    مدیر موزه، مردی بود  با قد بلند-مثل درخت عرعر- و ریش زیاد و بسیار سفید و شکم بسیار گنده که شکم ما، در برابرش مثل گوجه گیلانی در برابر طالبی ورامین بود. وقتی خواستیم با هم دست داده و تعارفات معمول را انجام دهیم، شکم‌هایمان به همدیگر خورد و مانع از رسیدن دست‌ها به هم گردید. اندکی فشار آوردیم، نشد. فشار بیشتر هم جایز نبود…ناچار، هر دو، نیم‌دور چرخیده از پهلو دست دادیم.(ص 66)

هم‌چنین در جای دیگری از همین بخش، جایگاه به وجود آمده را این‌گونه توصیف می کند:

 بعد از فرمایشات ما، نمی‌دانیم چرا میرزامرادخان تشریفات‌چی ناگهان بنا نمود مثل خر سرفه کردن. گویا چای توی گلویش پریده بود. مرحمت فرموده، با همین عصای همایونی، چند بار کوبیدیم توی کت و کولش که یک وقت خفه نشود روی دستمان بماند. به هر حال، با ضربه‌های ملوکانه‌ای که توسط شاه زده گردید، سرفه‌اش خوب گردید اما صدایی از او درآمد که مانند صدای بوق کالسکه بود. بدبخت ناله‌اش به آسمان بلند شده بود. گویا قدری محکم مرحمت فرموده، با شدت او را مورد تفقد قرار داده بودیم. بعداً طبیبان گفتند بر اثر ضربه‌ی ملوکانه، یکی از مهره‌های ستون فقرات آن مرد از جا درآمده و احتمالاً توی لگن خاصره‌اش افتاده می باشد.(ص70-71)

کوچک‌کردن: بیشترین تکنیکی که در این داستان به چشم می‌خورد، کوچک کردن می باشد که بیشتر از طرف پادشاه و برای تحقیر دیگران یه کار رفته می باشد. به طوری که در تمام نقل قول‌هایی که از طرف دیگران اظهار می کند از فعل« عرض نمود» یا مواردی شبیه آن بهره گیری کرده می باشد. هم‌چنین طرز خطاب کردن آقا کوچول در بسیاری موارد با اصطلاح« دم بریده» یا صفت‌های دیگر همراه می باشد:

آن دم بریده خنده‌ای موزیانه نمود که ای کاش روی آب می‌خندید.(ص13)

 آقا کوچول، آن ورپریده‌ی زبان‌بریده، عرض نمود:« اما بچه کمی با سیب‌زمینی و پیاز فرق می کند و اگر بچه‌ای نباشد، کالسکه‌ای هم بیرون نمی‌آید».(ص98)

این امر درمورد‌ی عامه‌ی مردم و همه‌ی کسانی که پادشاه با آن‌ها در ارتباط می باشد  دیده می گردد. برای نمونه در بخشی از داستان که پادشاه وارد حمامی در روسیه شده، از نوکرانش می‌خواهد که حمام را برای او قرق کنند:

 اخمی کرده، فرمودیم:« به هر حال از هر راهی که بلدید، این اراذل و اوباش بوگندو را از حمام بیندازید بیرون. می‌دانید که ما  در حمام‌های وطنی هم تحمل حضور مردم کوچه و بازار را نداریم».(ص49)

گاهی  این کوچک‌کردن در رفتار پادشاه نمود پیدا می کند:

    چاره‌ای نبود. با آن دم‌بریده، بنا کردیم دو نفری این طرف و آن طرف را گشتن. زیر فرش‌ها و توی گنجه‌ها و لای درزها را گشتیم. به وضعی که تمام اتاق را به‌هم ریختیم و لوازم و وسایلش را ضایع کردیم. اگر کسی اتاق را در آن وضع می‌دید، گمان می‌برد در آن‌جا از یک خرس وحشی نگهداری شده می باشد. اما از آن‌جا که اتاق آقا کوچول بود، اشکالی نداشت.(ص9-10)

نام‌گذاری هر فصل از سوی راوی سفرنامه( پادشاه)  در مواردی با کوچک‌کردن و تحقیر همراه می باشد:

   ماجرای حمامی بی‌عار و خزینه‌ی بی‌بخار، ماجرای بازدید سلطان از آت و آشغال‌های موزه، ماجرای گداهای قرتی که چشمشان را درآوردیم، ماجرای کالسکه‌ی بی‌اسب و مردم بی‌شعور لندن.

ساختار‌های زبانی‌:                                 

تشبیه: این آرایه در بیشتر موارد همراه با کوچک‌کردن می باشد. به این ترتیب که پادشاه با تشبیه و مقایسه‌ی یک فرد او را تحقیر کرده یا موقعیتی ایجاد می کند که او را مورد تمسخر قرار دهد:

 بعد از آن میمونی بود چاق و گنده و سیاه که هر کاری که از آدمیزاد برمی‌آید، او هم می‌نمود… توی عمرمان میمون آن‌قدر لوس و ازخودراضی ندیده بودیم. به شاپور فرمودیم:« همه چیزش مثل تو می باشد و مو نمی‌زند. فقط تو حرف می‌زنی و او حرف نمی‌زند. پس اگر زبان تو را ببریم دیگر با او فرقی نداری».(ص92)

در مواردی  آقاکوچول با تشبیهی که به گونه‌ای با کنایه و کوچک‌کردن همراه می باشد، به گونه غیرمستقیم پادشاه را به سخره می‌گیرد:

 …حواس مبارک به اسب‌ها بود. رنگشان یک سیاه براق ناجوری بود که چندشمان گردید. سقلمه‌ای به پهلوی آقاکوچول زده فرمودیم:« در چشم‌های این اسب‌ها، شرارت و خباثت عجیبی ملاحظه می‌فرماییم. بی‌گمان از آن اسب‌های نانجیب باشند».

عرض نمود:« باکی نیست. در خوردن کاه زیاده‌روی کرده‌اند، دارد از چشم‌هایشان می‌زند بیرون. ذات همایونی هم وقتی لقمه‌های بزرگ نان و کباب میل می‌کنند، چشم‌هایشان درشت و خوشگل می گردد».(ص24)

 

 

2.2.5.2. عشق خامه‌ای

اختصار‌ی داستان

داستان، ماجرای خانواده‌ای می باشد که به دلیل معضلات اقتصادی، به زادگاه اصلی پدرشان مهاجرت می‌کنند. حوادث داستان با روایت کوچکترین فرزند خانواده و با ورود آن‌ها به خانه‌ی عمو آغاز می گردد. محور اصلی این داستان، بر پایه‌ی عشق پسرعمو به شیما- دختر بزرگ خانواده- و کوشش برای ابراز این علاقه می باشد. این در حالی می باشد که مادر شیما از راه‌های گوناگون کوشش در جلوگیری از ازدواج آن‌ها دارد. در این بین، عمو که شخصیتی کاملن جدی می باشد، به صورت اتفاقی از این ماجرا باخبر می گردد و پسرش را از خانه بیرون می کند. پسرعمو- که حال روحی مناسبی ندارد- پس از اقامتی کوتاه در یک روستا، با کوشش‌های پدرش به خانه برمی‌گردد؛ در حالی که عشق به شیما را فراموش کرده و مشغول آموزش خوشنویسی می باشد.

 

تکنیک‌ها

کنایه: در بیشتر دیالوگ‌های بین شخصیت‌ها، از این تکنیک بهره گیری شده می باشد. این کنایه‌ها، علاوه بر تأثیر اصلی خود که اظهار یک مطلب به صورت غیر مستقیم می باشد، گاهی  به مقصود کوچک‌کردن شخص مقابل یا گوشزد کردن جایگاه پیش‌آمده به کار می‌طریقه. برای مثال در اوایل داستان که اعضای خانواده در اتوبوس هستند، گفتگوهای راننده با یکی از مسافران، به صورت کنایی به موضوع دستشویی رفتن مسافران تصریح دارد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- تکنیک‌های طنز و مطایبه به صورت تحلیلی مورد ارزیابی قرار بگیرند و پرکاربردترین آن‌ها معرفی شوند.

2-آثار مطالعه شده از نظر كاربرد تكنيك‌هاي طنز با یکدیگر مقایسه شوند و بهترین نمونه‌ها مشخص گردند.

3-سیر طنزپردازی آثار داستانی نوجوان دهه‌ی هشتاد و دگرگونی‌هایی که در این آثار رخ داده، مطالعه شوند.

4-آثار از نظر موضوعي نيز مورد تحليل و ارزيابي قرار بگيرند.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

پایان نامه مطالعه تکنیکهای طنز در ادبیات داستانی نوجوان دهه‌ی هشتاد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مطالعه تکنیکهای طنز در ادبیات داستانی نوجوان دهه‌ی هشتاد