دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

و ژاپن شركتهاي هواپيمايي خود را مجبور نمودند كه سقف مسئوليتهاي خود را به مبالغي بالا تر افزايش دهند[1] .

  • مجموع عوامل فوق سبب گرديد سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري ( ايكائو) براي دستيابي مجدد به يكنواختي مورد انتظار كنوانسيون ورشو چاره اي بينديشد در اثر هم انديشي و همكاري ايكائو وبرخي وبه نفع مسافرومتصدی حمل و نقل نبود.مسافر به خاطر تامين امنيت بيشتر ومتصديان به دليل نياز به جلب مشتري ناگزیر از تغییر اساسی در نوع مسئولیت بودند.
  • كنوانسيون مونترال مسئوليت 2 گانه اي را تصويب نمود. براساس ماده21 اين كنواسيون، متصدي حمل تايكصد هزار ‹‹حق برداشت ويژه›› مسئوليت مطلق دارد به عبارت ديگر، تا اين ميزان متصدي مسئول می باشد ونمي تواند مسئوليت خود را  محدود كرده  ياناديده بگيرد[2]. در رديف دوم، مسئوليت متصدي حمل درقبال خسارات بيشتر از محدوده فوق بر مبناي تقصير خواهد بود با اين توضيح كه وي بايد بتواند اثبات كند كه خسارت وارده ناشي از قصور و يا فعل يا ترك  فعل غير قانوني او يا كاركنان يا نمايندگان او نبوده می باشد با اين وصف مسئوليت متصدي حمل در صورتي محدود به يكصد هزار (حق برداشت ويژه) خواهد بود  كه وي بتواند مقصر نبودن خود را اثبات كند .
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با افزايش قابل توجه تعداد مسافران پس از تصویب پروتكل لاهه دو موضوع جديد براي مسافران و متصديان حمل مطرح بود كه در زمان تصويب كنوانسيون ورشو و پروتكل لاهه قابل پيش بيني نبودند. نخست: امكان صدور سند واحد براي حمل ونقل جمعي بود. مطابق كنوانسيون ورشو براي هرمسافر مي بايست بليت جداگانه اي صادر مي گردید اما گاهي اتفاق مي افتد كه گروهي قصد دارند با هم مسافرت نمايند ويا موسسه اي كه كاركنانش براي انجام ماموريت اداري بايد به گونه مرتب سفر کنند، طبعا اگر متصدي حمل ونقل اجازه داشته باشد بليت جمعي صادر كند وي خواهد توانست با سرعت بيشتر وبا هزينه كمتر امور مربوط به مسافران را انجام دهد دوم: اينكه با پيشرفت تكنولوژي رايانه اي در بسياري از موارد صدور بليت به شكل فعلي لزومي ندارد گاهي مسافران  با بهره گیری  از تلفن واينترنت رزرو خود را انجام داده ،بهاي بليت رابا بهره گیری  از كارتهاي اعتباري پرداخت مي كنند.  به اين ترتيب ديگر نيازي به مراجعه به آژانس هاي مسافرتي وخريد بليت اختیار معقولی محروم کرده بود . نداشتن  این اختیار از جانب خواهان به نتایج غیر منطقی منجرشده بود. کنوانسیون مونترال تغییر مهمی در این خصوص انجام داده می باشد. مطابق بند  2 ماده  33 کنوانسیون   مونترال ، درخصوص خسارت  ناشی از فوت  یا  صدمه  بدنی  مسافر، دعوا  می  تواند در دادگاه  واقع  در قلمرو دولت عضو طرح گردد که  مسافر در زمان  حادثه  درآن  محل  سکونت  اصلی و دايمی

[1] . منصور جباری،حقوق حمل و نقل بین المللی هوایی،چاپ اول،پاییز1390 ص36 .

[2] . البته به استثنای مواردی که خسارت،ناشی از تقصیر خود خواهان بوده و یا تقصیر وی در وقوع خسارت سهیم بوده می باشد

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی 

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه مطالعه مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه