عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :

جايگزين شوند. از آنجائي که معمولاً وابستگي‌هاي دروني بين دسته‌ها در يک شبکه هست، جمع درايه‌هاي يک سوپرماتريس بيشتر از يک می باشد. بنابراين آغاز سوپرماتريس جهت تبديل به يک سوپرماتريس احتمالي تغير پیدا کند، بدين معني که جمع هر ستون ماتريس واحد گردد. رويکرد پيشنهاد شده توسط ساعتي(1996) به تعيين اهميت نسبي دسته‌ها در سوپرماتريس با ستون دسته (بلوک) به عنوان جزء کنترل کننده مي‌پردازد. بدين صورت که درايه‌های غيرصفر سطر در بلوک خود در يک بلوک ستون، بر اساس تاثيراتشان بر درايه‌هاي آن بلوک ستون مقايسه مي‌شوند. با بهره گیری از ماتريس مقايسات زوجي درايه‌هاي سطر با درايه‌هاي ستون مربوطه، مي‌تواند بردار ويژه‌اي بدست آورد. اين فرآيند براي بدست آوردن بردار ويژه هر بلوک ستون انجام مي‌گردد. براي هر بلوک ستون، اولين بردار ويژه وارد شده در تمامي‌درايه‌هاي اولين بلوک همان ستون ضرب مي‌گردد، بردار ويژه دوم در تمامي‌درايه‌هاي بلوک آن ستون ضرب مي‌گردد  و اين کار تا آخر ادامه مي‌يابد. بدين طريق بلوک‌ها در ستون هر سوپرماتريس، داراي وزن مي‌گردند و در نتيجه به آن سوپرماتريس وزين[1] که احتمالي می باشد گفته مي‌گردد.

به توان رساندن يک ماتريس براي هريک از داريه‌ها آن تاثير نسبي بلندمدتي خواهد داشت. جهت دست‌يابي به همگرايي اوزان نسبي،

 

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه