شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

تکه ای از متن پایان نامه :

كه بتوان بر اساس آن تجهيزات را انتخاب1-7- فصل بندی پژوهش

در فصل اول گزارش پژوهش به طرح مساله و اهمیت آن ،اهداف پژوهش ،دامنه پژوهش ،و محدودیت‌ها‌ی پژوهش پرداخته شده می باشد .در فصل دوم ،ادبیات پژوهش گرد آوری و مورد مطالعه قرار گرفته و پس از مطالعه نقاط قوت وضعف به مطالعه معیارهایی که در ادبیات پژوهش در مورد نگهداری و تعمیرات به کار رفته اظهار شده می باشد وهمچنین در مورد ANP و  TOPSIS  فازی نیز مطالبی اظهار شده می باشد .در فصل سوم در مورد روش کلی انجام پژوهش وهمچنین جداول بدست آمده ومعیارهای نهایی شده به همراه وزن نهایی آنها مطالبی اظهار شده می باشد .در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ی بدست آمده پرداخته شده و در فصل پنجم به توضیح نتایج بدست آمده پرداخته شده می باشد  وهمچنین پیشنهادات  در مورد تحقیقات بعدی اظهار شده می باشد .

1-8- توضیح واژه‌ها‌ و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش

  • روش نگهداری وتعميرات CM

یکی از متدهای به روز دنیا در نگهداری و تعمیرات به شمار می رود كه در آن براساس برنامه زمانبندي مشخص كنترل و بازديدهايي از نقاط مختلف ماشين صورت مي‌پذيرد وتعميرات سطحي انجام شده واطلاعات جمع آوري شده جهت تصميم گيري در مورد تعميرات پيشگيرانه ثبت مي‌گردد.

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه