شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاه‌ها

تکه ای از متن پایان نامه :

در اين فصل كليه مراحل روش شناسي تحقيق شامل: روش تحقيق، قلمرو مکاني، قلمرو مکاني، جامعه آماري مورد مطالعه، نمونه آماري، ابزار جمع آوري اطلاعات، اعتبار يابي ابزار پژوهش و  روش تجزيه و تحليل داده ها و آزمون­هاي آماري بهره گیری شده، مورد بررسي قرار گرفته می باشد.

 

3-2 روش تحقيق

پايه هر علمي، روش شناخت آن می باشد و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي به روش شناختي مبتني می باشد كه در آن علم به­كار مي­رود. روش تحقيق،مجموعه‌اي از قواعد، ابزارها و راه­هاي معتبر و نظام­يافته براي بررسي واقعيت­ها، كشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشكلات مي­باشد(عزتي، 1391).

پژوهش علمي را مي‌توان بر اساس هدف به سه گروه بنيادي، کاربردي و عملي تقسيم بندي نمود:

 

3-3-1) تحقيقات تاريخي

اين تحقيقات با بهره گیری از اسناد و مدارک معتبر انجام مي‌گردد تا بتوان از اين طريق ويژگيهاي عمومي و مشترک پديده‌ها و حوادث تاريخي و دلايل آنها را تبيين نمود(حافظ نيا، 1390).

3-3-2) تحقيقات توصيفي

در اين تحقيقات محقق به دنبال چگونه بودن موضوع می باشد. و مي‌خواهد بداند پديده، متغير، شيء يا مطلب چگونه می باشد، به عبارت ديگر اين تحقيق وضع موجود را بررسي مي‌کند و به توصيف منظم و نظام‌دار وضعيت فعلي آن مي‌پردازد و ويژگي ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بين متغيرها را بررسي مي‌کند. در اين تحقيقات نوعا از روش کتابخانه‌اي، بررسي متون محتواي مطالب و نيز روش‌هاي ميداني نظير پرسشنامه، مصاحبه و نظاره بهره گیری مي‌گردد. ازويژگي هاي تحقيق توصيفي اين می باشد که محقق دخالتي در موقعيت، وضعيت و تأثیر متغيرها ندارد و آن ها را دستکاري و کنترل نمي‌کند و صرفا آن چیز که را هست مطالعه کرده و به توصيف و تشريح آن مي‌پردازد. مطالعات توصيفي در مورد زمان حال به بررسي مي‌پردازد.اين گونه تحقيقات وضعيت کنوني پديده يا موضوعي

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه