تکه ای از متن پایان نامه :

در غرب مستلزم شناخت مباني هستي شناسي، بشر شناختي، جامعه شناختي، سياسي و اقتصادي می باشد.

در اين فصل به ادبيات توسعه اقتصادي و بازده سرمايه گزاري ميپردازيم .سپس پيشينه تحقيق را بررسي مي‌کنيم.

 

2-2 بخش دوم:توسعه اقتصادي

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-1 مفاهيم رشد و توسعه

معمولاً در كتابهاي مختلف ، اصطلاح رشد و توسعه را همراه هم به كار برده و اغلب اين دوعنوان مترادف در نظر مي‌گيرند. در حالي كه هر يك از اين دو داراي معني خاص براي خود می باشد. براي وضوح بيشتر مفاهيم رشد و توسعه را به توضیح ذيل تعريف مي‌كنيم:

 

حال با در نظر داشتن تعاريف رشد و توسعه مي‌توان در تعريف توسعه اقتصادي گفت كه : توسعه اقتصادي، رشد اقتصادي همراه با تغيير و تحول كيفي می باشد. به عبارتي ديگر توسعه اقتصادي ابعاد كمي و كيفي تغيير در متغيرهاي اقتصادي را نه به صورت مكانيكي، بلكه به صورت ارگانيك در بر مي‌گيرد.

 

2-2-2  تعاريف توسعه اقتصادي درغرب

در تعريف توسعه اقتصادي دو عامل تأثیر حياتي دارد: 1- مكاتب فكري 2- جغرافياي زندگي اقتصاد دان و جامعه شناسي كه مي‌خواهد توسعه را تعريف كند، به اين معنا كه اولويت اول هر كشور در نظر اين اقتصادان در چيست؟ اما درمورد مكتب فكري و تأثیر اساسي آن در تعريف توسعه و اختلاف تعاريف آن، تنها به ذكر سه مكتب اكتفا مي‌كنيم.

الف توسعه سرمايه داري

در اين مكتب از ديدگاه جامعه شناسانه، توسعه به معناي گذر از سنت به تجدد و از ديدگاه اقتصادي يعني رشد اقتصادي و از ديدگاه سيستمي يعني فرايند تحولي بنيادين در سطح نهادهاي اجتماعي(خاكبان، سليمان،1375).  اهداف اين مكتب براساس فردگرايي اخلاقي، كسب لذت و خوشي بيشتر می باشد و به اين ترتيب هدف اصلي اين مكتب رشد بيشتر اقتصادي

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: