عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان

تکه ای از متن پایان نامه :

ب- توجه: دانش آموزان بایستی از توجه خود نسبت به یادگیری آگاهی داشته باشند و موفقیت در انجام کار را به کوشش خودشان نسبت دهند. اگر دانش آموز اعتقاد داشته باشد که بر جایگاه یادگیری کنترل دارد با انگیزۀ بیشتری با آن مواجه خواهد گردید.

ج- توجه: جنبه دیگری از دانش و کنترل خود که در فراشناخت اهمیت فراوانی دارد سطح توجه فرد می باشد. توجه آگاهانه به کاری که انجام می گردد امر بسیار مهم و اساسی می باشد. دانش آموزان بایستی به این نکته توجه داشته باشند که بعضی از وظایف یادگیری نسبت به وظایف دیگر به توجه بیشتری نیاز دارند. پس میزان توجهی که صرف یک وظیفه یادگیری می گردد به ماهیت آن وظیفه بستگی دارد.

2- دانش و کنترل فرآیند

پاریس و همکاران (1984) در جریان بحث های خود در مورد دانش و کنترل فرآیند، دو عنصر مهم را مورد تاکید قرار داده اند: الف- انواع دانش موثر در فراشناخت  ب- کنترل اجرایی رفتار.

الف- انواع دانش موثر در فراشناخت:

1- دانش بیانی: دانش بیانی به دانش و اطلاعات مربوط به حقایق که فرد می داند و می تواند آن را به صورت گفتاری یا نوشتاری اظهار کند دلالت دارد. دانش بیانی، دانستن مفاهیم یک تکلیف یادگیری را در بر می گیرد. این دانش با چه چیزی، چه هنگام، چه کسانی، کجا و داده های ذخیره شده در حافظه درازمدت سروکار دارد. برای مثال وقتی یک دانش آموز با خواندن یک داستان، به معرفی افراد، اشیاء، رویدادهای داستان و زمان و مکان آنها می پردازد از دانش بیانی بهره گیری کرده می باشد.

2- دانش رویه ای: دانش رویه ای، دانش نحوۀ بجای آوردن تکالیف، و نحوۀ اجرای مراحل یک  فرآیند می باشد و مشتمل بر اطلاعاتی در خصوص اقدامات مختلفی می باشد که بایستی برای انجام یک وظیفه خاص یا یک تکلیف صورت پذیرد و ناظر بر نحوۀ بجای آوردن آن می باشد.

فلاول (1976) راهبردهای یادگیری را به راهبردهای شناختی و فراشناختی تقسیم می کند و معتقد می باشد که راهبردهای شناختی برای تسهیل یادگیری و تکمیل تکلیف به کار می رود، در حالی که راهبردهای فراشناختی به مقصود بازبینی این پیشرفت مورد بهره گیری قرار می گیرند. به بیانی دیگر راهبردهای شناختی برای پیشرفت و دست‌یابی به اهداف شناختی بهره گیری می شوند و راهبردهای فراشناختی جهت نظارت بر این فرآیندها به کار گرفته می شوند.

در نظریۀ خبرپردازی اطلاعات، یادگیری به عنوان فرآیند دریافت محرک های طبیعی به وسیلۀ گیرنده های حسی، گذر این محرک ها از حافظۀ حسی و حافظۀ کوتاه مدت، به رمز درآوردن و معنی دار شدن، و نهایتاً قرار گرفتن در حافظۀ دراز مدت تعریف شده می باشد. هر تدبیری که به این مقصود توسط روان‌شناسان کشف و ابداع شده‌اند، با نام مهارت‌های یادگیری و مطالعه، یا به اصطلاح فنی‌تر راهبردهای شناختی و فراشناختی نام‌گذاری شده‌اند (سیف، 1389).

دو جنبه از راهبردهای یادگیری هست: جنبۀ اول راهبردها به نقشه ها یا فعالیت‌های ذهنی مربوط می باشد که دانش‌آموزان ممکن می باشد برای دریافت، نگهداری و بازیابی انواع متفاوت دانش و عملکرد مورد بهره گیری قرار دهند. این راهبردها به گونه کلی به عنوان راهبردهای شناختی شناخته می شوند. راهبردهای شناختی ممکن می باشد شامل فعالیت‌هایی مثل دریافت، انتخاب و سازمان دهی اطلاعات، تمرین کردن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه