شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

تکه ای از متن پایان نامه :

با مباحث توليد که بسيار مورد توجه محققان و نويسندگان می باشد ، به نگهداری و تعميرات چندان اهميت داده نشده می باشد . همين مسأله يکی از دلايل کارآيی پايين تر بخش نگهداری وتعميرات نسبت به ساير بخش‌ها‌ست. بعنوان مثال در حدود يک سوم هزينه‌ها‌ی تعميرات صرف فعاليتهای زائد مي‌گردد. (Mobley،2002)

همانطور که قبلا ذکر گردید یکی از روشهای نگهداری وتعمیرات CMمی باشد که با در نظر داشتن بهره گیری از تجهيزات خاص روش بسيار هزينه‌بري می باشد و شركتهاي مختلف سعي دارند تا1-3-2- اهداف جزیی

  • شناخت شاخصهای مهم نگهداری وتعمیرات
  • تهیه لیستی از تجهیزات حساس شرکت
  • اولویت بندی تجهیزات مهم
  • شناخت خبرگان سطوح مختلف شرکت

1-4- فرضیات پژوهشی

هدف اصلی این پژوهش اولویت بندی تجهیزاتی می باشد که بایستی تحت پایش وضعیت گيرند.در همين راستا سه سوال پژوهشی به ترتيب ذيل مطرح مي‌گردد:

معیارهایی که برا ساس آن مي‌ توان تجهیزات را اولویت بندی نمود کدام می باشد

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی ANP وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )