مطالعه بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

تکه ای از متن پایان نامه :

3-5-4 حق رفاه‌

بعضی مانند‌های روايتی که در مبحث پیشین از امير المؤمنين(ع)آمد تصریح دارد به حق رفاه زندانی. بعضی از نویسندگان به اين حق تصريح كرده‌اند و اظهار داشته اند که بعضی نيازهای بازداشتی از نظر غذا، دوا و … بایستی برطرف گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در نامۀ حضرت علی(ع)  دربارۀ ابن هرمه آمده می باشد که دستور بده در شب، زندانيان را به حياط زندان بياورند تا گردش كنند (نوری 1408، 207: 6).

بعضی اظهار داشته اند که بر امام می باشد به نيازهای زندانی از نظر غذا، دوا، هوای آزاد، لباس زمستانی و تابستانی و ساير امكانات برسد (منتظری 1409، 469: 4)‌.

پس هرچند که متهم  بعلت اتهامی که بر روی اوست بازداشت می باشد اما صرف این اتهام مانع این نمی گردد که او را از حقوق رفاهی مانند غذا ، دوا و لباس متناسب فصل محروم نمود.

 

اگر معرفی كرد او را حاضر می‌كند اگر شاكی اعتراف كرد در حقّ او ظلم كرده می باشد قاضی آزادش می‌كند و اگر بگويد: برای قاضی قبلی حقّ او ثابت شده می باشد، در صورتی كه زندانی او را تصديق نكند، بايد بينه اقامه كند. اگر زندانی، شاكی را معرفی نكرد، اگر گفت: شاكی دارم اما‌او را نمی‌شناسم، باقی می‌ماند و اگر گفت: من شاكی ندارم، جارچی خبر او را پخش می‌كند. اگر كسی نيامد آزاد می گردد. اگر گفت: مظلوم می باشد، اقرب اين می باشد كه از او پذيرفته نمی‌گردد؛ زيرا اين، متهم  كردن قاضی قبلی می باشد، بلكه حال او همه جا منتشر می گردد و آن‌گاه بعد از سوگند دادن او بر بی‌گناهی، آزاد می گردد. اين را شيخ گفته می باشد و خوب می باشد. و آيا در هر دو مورد زندانی ملزم می گردد كفيل داشته باشد؟ احتمال دارد. اگر زندانی، شاكی غايبی را معرفی كند و بگويد: مظلوم می باشد، اقرب آزادی اوست و بايد تحت نظر باشد يا كفيل معرفی كند (عاملی(شهيد اول)1417، 71: 2).

صاحب جامع المدارك اظهار داشته می باشد که اين آدابی كه ذكر گردید دليل بر استحباب بعضی از آن‌ها نيست و بعضی احتمالا واجب باشدمثلا مطالعه حال زندانيان و علت زندانی شدنشان چگونه از مستحبات می باشد؟ زيرا بدهكار در صورت اظهار عسر حبس می گردد تا حالش معلوم گردد؛ اما پس از اينكه معلوم گردید

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: