عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاه‌ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :

اندازه‌گيري شده بود، طبق نتايج اين پژوهش بر بازده فنا وري اطلاعات در بنگاه‌ها اثر دارد .

2-2-4) تحقيقات خارجي :

سیکوبلی و همکاران(2012)در تحقیقی با عنوان سرمایه گذاری بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره روی نیروی کار، به این نتیجه رسیدند که تاثیر تأثیر فناوری اطلاعات و وارتباطات به عنوان یک فناوری چند منظوره می باشد که نیازمند تغییر در فرایند کسب و کار و سازمانی می باشد که بر بهره وری و  بهره گیری از فرصتهای رشد تاثیر دارد.

مورتن فلچ(2006) در تحقیقی با عنوان  مطالعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و شرایط آن  برای حکومتهای دمکراتیک، مدلهای فعلی برای حکوت و کنترل دموکراتیک را به چالش می کشد. در این مقاله به این چالشها پرداخته می شودکه در آن فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل ملموس تر می باشد. در1.عدم اطمينان نسبت به عرضه كنندگان سهام

2.نگراني در مورد وقايع غير منتظره

3.نگراني درمورد تغييرات بازده

4.شفاف نبودن اطلاعات

5.نقض مقررات

در گزارشي که توسط موسسه سالمون برادرز (1986) منتشر گردید، بازدهي مرکب دارايي‌هاي گوناگون (مالي و واقعي ) براي دوره‌هاي نگهداري مختلف طي سال هاي 1970 تا 1986 محاسبه گرديده می باشد(املينگ فردريک[1] ،1989). در اين بررسي مشخص گردید که در طول يک دوره تورمي در دهه 1970  دارايي‌هاي واقعي بازدهي بيشتري را به دست آورده اند و سهام و اوراق قرضه چندان سودآور نبوده‌اند . در حالي که در دهه 1980، سهام، اوراق قرضه و اوراق خزانه عملکرد بهتري داشته اند اما نقره، نفت و طلا حتي نتوانسته اند ارزش خود را در برابر تورم حفظ نمايند.

کيت شيليت (1993) با سنجش عملکرد نسبي برخي از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري سطوح بازده و ريسک اين فرصت‌ها را مورد ارزيابي قرار داد . فرصت هاي برگزيده در اين مطالعه شامل 12 گزينه

 

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: