عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

مطالعه ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی

تکه ای از متن پایان نامه :

در فرایند بازبینی مشخصه‌ها به توضیح مفاهیم تطابق، شرط پیوند کمینه[1]، تطابق موضعی[2] مداخله[3] و مشخصة قوی نیازمندیم که به توضیح آن‌ها خواهیم پرداخت.

  1. تطابق: مشخصة تعبیرناپذیر [uF] بر روی عنصر نحوی Y بازبینی می گردد، هنگامی که Y با عنصر نحوی Z در رابطة تسلط سازه‌ای باشد و Z دارای مشخصة متناظر [F] باشد (اجر، 2004: 168).
  2. شرط پیوند کمینه: K می‌تواند a را جذب کند، اگر b در میان این دو عنصر نباشد؛ به‌گونه‌ای که b به k نزدیک‌تر باشد و K بتواند b را جذب کند، b به K نزدیک‌تر می باشد، اگر b بر a تسلط سازه‌ای داشته باشد (چامسکی، 1995: 311).
  3. انطباق موضعی: میان مشخصة F بر روی گره x و مشخصة متناظر F بر روی گرهِ Y رابطة تطابق مستقر می گردد، اگر و فقط اگر: گره مداخله‌‌کنندة Z با مشخصة متناظر F در میان دو گره Y و x وجود نداشته باشد.

مداخله در مفهوم بالا به صورت زیر تعریف می گردد:

  1. مداخله: در ساخت [X…Z…Y]، گرهِ Z میان دو گرهِ X‌ و Y مداخله می‌‌کند، اگر و فقط اگر: X بر Z و Z بر Y تسلط سازه‌ای داشته باشد (اجر، 2004: 218).
  2. مشخصة قوی: در فرایند بازبینی مشخصه‌ها، مشخصة قوی بایستی با مشخصة بازبینی‌کننده/ شونده در رابطة موضعی باشد (اجر، 2004: 179).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه