مطالعه ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی

تکه ای از متن پایان نامه :

کریمی (2005: 84ـ86) علاوه بر ساخت‌های یادشده به ساخت دیگری تصریح می کند که فاقد فاعل می باشد. دستوریان این ساخت را «مصدر مرخم» می‌نامند و کریمی «مصدر کوتاه» می‌نامد.[1] در این ساختار از ستاک گذشته بهره گیری می گردد و به دنبال آن‌ها فعل‌های وجهی غیرشخصی «بایستی» یا «شدن» می‌آیند، مانند جملة «8».

8) بایستی خود را شناخت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کریمی معتقد می باشد برخلاف ساختارهای پیشین، این ساختار فاعل دستوری پنهان دارد و تصریح می کند که مصدرهای کوتاه، اعطا‌کنندة حالت مفعولی هستند. او توضیح می‌دهد که اگر این مصدرها فاقد تأثیر تتای خارجی باشند، تعمیم برزیو نقض می گردد.

تعمیم برزیو

الف) فعل‌های فاقد موضوع برونی نمی‌توانند حالت مفعولی اعطا کنند (برزیو، 1986: 178 و 179).

 ب) فعل‌هایی که نمی‌توانند حالت مفعولی اعطا کنند، نمی‌توانند به موضوع برونی تأثیر تتا اعطا کنند (برزیو،

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: