مطالعه بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی

تکه ای از متن پایان نامه :

-3- فرضیه های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

– بنظر می رسد که ریزشهای جوی یکی از عوامل مهم در وقوع سیلاب شهر بندر انزلی می باشد .

– به نظر می رسد بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته در شهر بندر انزلی از طریقه يکساني تبعيت مي‌کند.

– به نظر می رسد تمرکز بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته از نظر زماني به فصل مشخصي محدود مي‌گردد.

 

1-4- اهداف تحقيق

1- ارائه راهکارهای مناسب درجهت کاهش یا مهار سیلاب در شهر بندر انزلی

2- تعيين تغييرات زماني بارش‌هاي کوتاه مدت جهت جلوگیری از  بروزسیلاب

3- شناسایی بارانهای کوتاه مدت در وقوع سیلاب در شهر بندر انزلی

1-5- روش تحقيق

براساس متدولوژی و در چهارچوب فرایند پژوهش جهت مطالعه بارش 24 ساعته انزلی از روش توصیفی – تحلیلی و آماری با اهداف کاربردی بهره گیری شده می باشد.

 

1-6- روش گردآوري اطلاعات

روشهاي گردآوري اطلاعات در اين تحقيق بصورت اسنادی و كتابخانه­اي و ميداني می باشد.

براي بدست آوردن اطلاعات مورد نياز از سالنامه هاي آماري ،سایت هواشناسی و اداره هواشناسی انزلی بهره گیری شده می باشد.

1-7– ابزار گردآوري اطلاعات

هريك از روشهاي گردآوري اطلاعات ابزار مخصوص خود را دارند در روش متن خواني از فيش و در روش آمار خواني از جدول و در روش تصوير خواني از نقشه و كروكي بهره گیری مي گردد و درروشهاي ميداني ‏از مصاحبه, دوربين ‏عكاسي و قطب‏نما و آلتي‏متر و رطوبت‏سنج … بهره گیری شده‏می باشد. بنابراين جهت

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: