شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 در شکل ‏2‑1 طیف مادون قرمز نانو لوله های کربنی و نانو لوله های کربنی اصلاح شده نشان داده شده می باشد. پیک های پلی اتیلن– اکتن اصلاح شده با اسید/ نانو لوله های کربنی چند دیواره اصلاح شده با تیونیل کلراید (5% وزنی) نشان داده شده می باشد، در نتیجه ی واکنش مرحله ای، جذب قوی برای گروه های آروماتیک در ناحیه 1600-1470 و 1643 اتفاق افتاده می باشد.

شکل ‏2‑2: طیف مادون قرمز پلی اتیلن- اکتن اصلاح شده با اسید (A) و پلی اتیلن- اکتن اصلاح شده با اسید/ نانو لوله های کربنی چند دیواره اصلاح شده با تیونیل کلراید (5% وزنی) (B) ]52[.

پیک های نظاره شده در بازه ی 2928-2840 و 1465 هم در نانو کامپوزیت پلیمری و هم در ماتریس پلیمری اصلاح شده وجود دارند. در طیف نانو کامپوزیت مورد نظر، پیک های منحصر بفردی در حدود 3600-3200 و 1800-1000 شناسایی شده اند. پیک 1710 مربوط به ماتریس پلیمری اصلاح شده، به وسیله پیک  1738 در نانو کامپوزیت مورد نظر جایگزین شده می باشد. این جابجایی به دلیل شکل گیری گروه های استری از طریق واکنش بین کربوکسیلیک اسید در پلی اتیلن- اکتن اصلاح شده و آسیل کلراید در نانو لوله های کربنی می باشد ]54[. به علاوه نوار کششی هیدروکسیل به عنوان یک نوار عریض قوی از  3445 مربوط به ماتریس پلیمری اصلاح شده به  3385 مربوط به نانو کامپوزیت پلیمری تغییر مکان داده می باشد. دلیل این تغییر، حضور هیدرو کلریک اسید[1] شکل گرفته از استری شدن گروه های کربوکسیلی و آسیل کلراید می باشد.

1 HCl

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: