تکه ای از متن پایان نامه :

   5- سختی نسبی(β) ومقاومت نسبی(α) دو پارامتر اصلی در ارزیابی واکنش دینامیکی یک سیستم ترکیبی به شمار می رود.

2-3-2-2   مطالعه رفتار لرزه ای قابهای خمشی مقاوم به ستون با اتصالات نیمه صلب                                (Michael-Astaneh,2003)

این مقاله توسط پروفسور ابوالحسن آستانه اصل[1] ومیشائیل[2] در بخش مهندسی عمران ومحیط دانشکده بروکلی کالیفرنیا در کشور آمریکا درسال 2003انجام گرفته می باشد.

آسیب لرزه ای زیادی در سازه های فولادی طی 100سال گذشته گزارش شده اما آسیب زلزله نورتریدج (1994) باعث افزایش نگرانی در مورد عملکرد سازه هایی باقابهای خمشی فولادی شده اند . مسئله کلیدی این می باشد که یک قاب فولادی تمایل به اتلاف انرژی برای بازگشت به حالت استاتیک دارد در حالی که قابهای خمشی طوری طراحی شده اند که دارای اتصالات صلب هستند .هدف از این پروژه تحقیقاتی ایجاد یک سیستم سازه ای قاب فولادی برای ارتقای عملکرد لرزه ای سازه های تجاری بوده می باشد که با مطالعه انجام شده بهره گیری از قاب تیر به ستون با اتصالات نیمه صلب باعث ایجاد پتانسیلی برای رسیدن به این هدف شده می باشد  .

  • جزئیات اتصال می توانند برای ایجاد ظرفیتهایی طراحی شوند که با مطالعه های تحلیلی قابل قیاس می باشد واین جزئیات می توانند برای محلهای خاصی در قاب یا درون سازه براساس اقتصاد مهندسی وساخت طراحی شوند.

2-3-2-3  تحلیل وبررسی پارامتریک قابهای دروازه ای مرکب با اتصالات نیمه صلب                     (Vellasco,2005)

این مقاله توسط ولاسکو[3]،ده اندراده[4] ،داسیلوا[5] وده لیما[6] در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه           ریود جانیروی برزیل در سال 2005ارائه گردیده می باشد .در این پژوهش یک قاب دروازه ای مرکب وکوتاه با اتصال نیمه صلب مورد برسی وآنالیز قرارگرفته وپارامترهایی مانند سختی اتصال ،مقاومت اتصال، سیستم سازه وپایداری جانبی قاب [1] -Abolhassan astaneh

[2] -michael

[3] -vellasco

[4] -de andrade

[5] -da silva

[6] -delima

 

 

 
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه