عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دل سپردن به تقدیر خداوند و شادی و خشنودی نشاط نشان دهنده وصال او به مقام رضاست.

من نه آنــم که دل آزرده ز بیــداد شــوم                      هر ستــم را کرمی بینــم و دلشــاد شــوم(143)

از طرف دیگر در تحلیل اشعارش با در نظر داشتن محور عمودی می­توان مضامین متفاوتی را در یک غزل جستجو نمود که گاهی مضمون اصلی آن مدح و گاهی کاملاً عارفانه یا عاشقانه می باشد. بایستی توجه داشت که ممدوح او اغلب خداوند و عشق برتر می باشد وگاهی پادشاه زمان که البته در پایان غزل و در حاشیه قرار گرفته می باشد. اشعار نشاط بیشتر برون گرا و آفاقی می باشد و از طریق تشبیه و استعاره مفاهیم عینی را به ذهنی پیوند می دهد. مفاهیم نظیر شادی و غم لازم و ملزوم یکدیگر و در یک راستا هست.

 

طالــب راحــت به زحمــت گــو بســاز              گنــج و رنــج وشــادی وغــم بــا هم می باشد (94)

شادمــان غمــزده و غمــزدگان دلشادند              غـم و شـادی جهان بین که چه بی بنیادــد (106)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

نشاط در گذران عمر قدم در طریق عرفان نهاد و به شوریدگان طریقت دل سپرده، شوریده سری پیشه نمود و مستغرق عشق حقیقی گشت و کارش به آنجا رسید  که گفت:

تن خسته، دل شکسته، نظر بسته، لب خموش                   ای عشق کار ما همه بر مــدعای تســت(75)

چند سال با وارستگان طریق عرفان مأنوس بود و مسالک طریقت را می­پیمود تا جایی که کارش به     شوریده­سری کشید و به قول اهل عرفان به مقام “محو” رسید، در این وقت از هر سو زبان به سرزنش او گشادند اما او می­گفت:

دیده­ام و کشیده­ام عاشقی و ملامتــش                      محنت عشق خوشتر از زاهدی و سلامتش(126)

 

او با استمداد از اصطلاحات عرفانی به خوبی  توانست وصال به معشوق برتر را به تصویر بکشد:

زحمت ساقی که عمرش باد باقی تا به کـی             رخصتی خواهم که تا لب بر لب دریا کنم (153)

عشق را از دیده سوی دل برم از دل به جان            بــاده از لب به جـام از جام در مینا کنم (153)

گر شوم از خویش پنهان او عیان گردد نشاط          آن چیز که را گم کرده­ام زیرا گم گردد پیدا کنم  (153)

توانایی نشاط در دانستن قرآن و حدیث و خبر و تفسیر و دیگر دانش های دینی سبب شده که بیشتر شعرها بویژه مثنوی­هایش بدین زیور آراسته گردد و گاه نیز این آراستگی­ها شعرهایش را دشوار و پیرایه­دار ساخته می باشد:

مــدرکــات مــا همــه وهـــم و خیــال                 حــق تعـــالی شــــأنه عمــا یقــال (238)

آیــت توبــــوا الــی اللّـه خوانـــده­ایـــم                 لیــک انــدر تیــــه شهـوت مانده­ایم (247)

و گاه نیز حدیث را به فارسی برگردانده و سخن خود را دلنشین تر نموده می باشد، مانند این سخن:

گفــت پیغمبــــر امیـــر آگهــان                  اکثــر اهـــــل جهــانند ابلهــــــان (245)

که تصریح می باشد به حدیث معروف “اکثر اهل الجن البله”

نشاط از بزرگان علم و هنر عصر خود بوده و در دانش­های دینی و ریاضی و حکمت الهی و فلسفه و منطق چیره­دست و دانشور بوده همه­ی عمر را در راه فراگرفتن این دانش­ها روزگار گذرانده می باشد (نخعی، 1379: 20) و این مفاهیم در اشعارش منعکس می باشد اما علی­رغم این مشخصه  از نظر او عشق بر خرد پیشی گرفته و آن را در نوردیده می باشد.

دیــــده و گـــوش خــرد را دوختنــــد                        عشــــق را آنگــه زبــان آموختنـــد(110)

او در همه گنجینه خویش مردم را از خواب غفلت بیدار نموده و از بی­خبری­ها هماره همگان را به هوش داشته می باشد:

خبرت هست که هیچت خبری نیست ز خویش                  آه اگر بگذردت زین سپس ایام چو پیش(125)

نشاط گاهی به شیوه ناصر خسرو مردم را به کار وکوشش و تکاپو وگریز از بیکاری و تن­آسانی وا­­داشته و نیکخواهی خود را چنین نشان داده می باشد:

رنج بیهــوده بری به که گزینــی راحـت                           کار بیهــوده کنی به که نشینی کاهــل(132)

هیچگاه از مزرع سبز فلک و چشمه ی مهر                            تخم غفــلت به غیر از انــدوه نیـارد حاصل

یا:

چند بیهــوده بسر بــرد تــوان عمر عزیز                       جهدی ای دل که ازین پس پی کاری گیریم(135)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده می باشد؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. تأثیر نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه می باشد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: