مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حسن تعلیل

 

ز قتلم بر سر کویت چو اندیشی چه خواهد گردید

به شهر خویش اگر سلطان کند پنهان غریبی را

 

استعاره

 

به یاد آرید یاران مردن حسرت نصیبی را
اگر بینید بر بالین بیماری طبیبی را

 

استعاره مصرّحه:  حسرت نصیب استعاره از عاشق               استعاره مصرّحه: طبیب استعاره از معشوق

 

ز قتلم بر سر کویت چه اندیشی چه خواهدشد                   به شهر خویش اگر سلطان کند  پنهان غریبی را

استعاره مصرّحه: سلطان استعاره از معشوق                       استعاره مصرّحه: غریب استعاره از عاشق

 

 

 

غزل 22

 

 

حلقه ای خواهم به گوش ای عشق، از زنجیر دوست
زلف خود پرتاب می سازد که می ترسد مگر
عقل در گنجینه ی سر لوحی از تدبیر یار
شمع جان افروز خواهد کلبه ی تاریک ما
وادی عشق می باشد چندانت عجب ناید نشاط
مهر تابان را از آن دل خون کند کامیختند
افسری آنگه به سر، از حلقه ی زنجیر دوست
بر نتابد با دل دیوانه ام زنجیر دوست
عشق در آیینه ی جان عکسی از تقدیر دوست
عشق عالم سوز خواهد حسن عالمگیر دوست
بسته ی فتراک دشمن بینی ار نخجیر دوست
مهر او با شیر ما و خون ما با شیر دوست
(نشاط اصفهانی، 1379: 73)

 

 

1- سطح زبانی

الف)آوایی

موسیقی بیرونی یا وزن: فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن

بحر شعر: رمل مثمن محذوف

موسیقی کناری یا قافیه

کلمات قافیه: زنجیر، شمشیر، زنجیر، تقدیر، عالمگیر، نخجیر، شیر

تکرار قافیه: کلمه”زنجیر” در محل قافیه تکرار شده می باشد.

شعر مردّف می باشد و ردیف کلمه”دوست”می باشد.

 موسیقی درونی

سجع متوازی: زنجیر، شمشیر(1)  گنجینه، آیینه (3)

جناس تام: لفظ(مجموعه صامت ها و مصوت ها) یکی باشد و معنی مختلف؛ یعنی اتحاد در واک و اختلاف در معنی (شمیسا، 1386: 49).

جناس تام: مهر (6) شیر(6)

سجع متوازن: حلقه، افسر (1)  عقل، عشق (3) شمع، عشق (4) مهر، خون(6)

تکرار واژه: مهر (6) شیر(6) خون (6)

تکرار مصوت: مصوت بلند ی (3)  مصوت بلند ا (4)

 

ب)واژگانی

لغات عربی: حلقه، عشق، عقل، لوح، عکس، تقدیر، شمع، عالم، حسن، وادی، عجب

لغات مرکّب: گنجینه، جان افروز، عالم سوز، عالم گیر

ترکیب های اضافی: زنجیر دوست، گوهر شمشیر دوست، تدبیر یار، آیینه ی جان، تقدیر دوست، گنجینه سر، لوحی از تدبیر یار، وادی عشق، نخجیر دوست، مهر او، شیر ما، خون ما، شیر دوست.

ترکیب های وصفی: دل دیوانه، شمع جان افروز، کلبه ی تاریک،  مهر تابان

اسم ذات

عناصر طبیعی: مهر

اعضای بدن: گوش، سر، زلف، دل، زنجیر، خون، شیر

اشیا: حلقه، زنجیر، افسر، گوهر، شمشیر، گنجینه، لوح، آیینه، عکس، شمع، فتراک، عشق، دشمن، دوست

جایها: کلبه، وادی

اسم معنی: دولت، جان، عشق، تقدیر، دوست، تدبیر، یار، حسن، مهر، نشاط

ج)نحوی

در این ابیات جا بجایی اجزای جمله به چشم می خورد: بر نتابد با دل دیوانه ام زنجیر دوست، حذف می از فعل مضارع اخباری: خواهم و خواهد حذف ب از فعل مضارع التزامی: بینی، کن، کند، بهره گیری از فعل های پیشوندی: بر نتابد، بهره گیری ازکلمه مخفف: کامیختند.

 

 

2- سطح ادبی

مبالغه


مهر تابان را از آن دل خون کند کامیختند
مهر او با شیر ما و خون ما با شیر دوست

 

جمع با تقسیم

 

مهر تابان را از آن دل خون کند کامیختند
مهر او با شیر ما و خون ما با شیر دوست

 

مراعات النظیر: گوش، سر(1) حلقه، زنجیر، شمشیر(1) گوهر، افسر(1) شمع، جان افروز(4)

تضاد: جان افروز، تاریک(4) دشمن، دوست(5)

ارصاد و تسهیم

 

مهر تابان را از آن دل خون کند کامیختند
مهر او با شیر ما و خون ما با شیر دوست

 

ازدواج


عقـــل در گنجینه ی سـر، لوحی از تدبیــــر یار
شمع جان افروز خواهد، کلبه ی تاریک ما
عشــق در آیینه ی جان، عکسی از تقدیر دوســـت
عشق عالم سوز خواهد، حسن عالمگیر دوست

 

لف و نشر: نخست چند واژه یا مطلب را در یک پاره از کلام با هم بیاورند(الف) و سپس در پاره یا پاره های دیگر کلام توضیح دهند(نشر) (شمیسا،1386: 157).

 

عقل درگنجینه­ی سر، لوحی از تدبیر یار
عشق در آیینه­ی جان، عکسی از تقدیر دوست

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده می باشد؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. تأثیر نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه می باشد؟
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: