عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان

تکه ای از متن پایان نامه :

نظران اين حوزه در مفهوم سازي فراشناخت و شناخت به گونه اي اقدام نمايند كه ارتباطات اين دو حوزه را تصريح و از همپوشي‎هاي اين دو حوزه در حد امكان بكاهند. خودكار بودن پیش روی آگاهانه بودن پردازش هاي فراشناختي از ديگر موضوعات بحث بر انگيز در ادبيات فراشناخت كه تا كنون پاسخ روشن و واضحي به آن داده نشده می باشد  “خودكار “پیش روی” آگاهانه بودن پردازش هاي  فراشناختي” می باشد . مرور مطالعات انجام شده دراين زمينه حاكي از اين می باشد كه در تعيين آگاهانه و يا خودكار بودن پردازش هاي فراشناختي  سه  ديدگاه هست.

يك ديدگاه ديدگاهي می باشد كه از هشيارانه بودن برخي پردازش ها  و نيمه هشيار بودن برخي ديگر از پردازش‎هاي فراشناختي حمايت مي كند. طبق اين ديدگاه ، پردازش هاي فراشناختي اکثرا آگاهانه اند.مثلا زماني كه ديدگاه سوم ديدگاهي می باشد كه از نيمه هشيارانه  بودن پردازش هاي فراشناختي حمايت مي كنند (بيكر، ، ردر[1]،  1996، وينمن و همكاران[2] ،2002، گلاور و برونينگ ، 1990 ترجمه خرازي ، 1376). بر طبق اين ديدگاه تجارب فراشناختي، تجارب كمتر آگاهانه و كمتر قابل بيان هستند. به اعتقاد اين دسته از محققان برخي از پردازش هاي فراشناختي ناهشيار هستند و به گونه شهودي [3]انجام مي شوند .اين دسته از محققان بر اهميت شهود در فرايند تفكر تاكيد و ياد آور شدند افراد،كمتر از فعاليت هاي فراشناختي خود اطلاع دارند مگر اين كه در جريان يك فعاليت شناختي مثل خواندن به مشكلي مثل ابهام در كلمه يا اشكال در جمله بر خورد كنند. اين جاست كه فراشناخت به آن ها هشدار مي دهد كه مشكل دارند و بايد براي آن چاره اي بينديشند. از اين رو راهبردهايي مثل راهبردهاي بازبيني  كه در متن يك فعاليت شناختي رخ مي دهد معمولا  بعد ازبروز  خطاست كه آشكار مي گردد. بندورا (1989) يادآور گردید  رفتارهاي فراشناختي بعد از نظاره الگوها (رفتارهاي معلم، والدين و دوستان) از طريق نظاره يا يادگيري جانشيني[4] كسب مي شوند  و معمولا بدون هشياري زياد رفتارهاي مدل توسط يادگيرندگان پردازش مي‌گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

10-2 رویکردهای فراشناخت

رویکردهای”كلي يا عام بودن”  پیش روی “ويژه وخاص بودن” راهبردهاي فراشناخت از ديگر موضوعات بحث بر انگيز در ادبيات فراشناخت  كه تا كنون پاسخ روشن و واضحي به آن داده نشده می باشد، اين می باشد كه آيا راهبردهاي فراشناختي ماهيتا  “كلي” يا ” عام ”  هستند  يا ” خاص”  و” وابسته  به موضوع”اند؟ بر طبق ادبيات فراشناخت و پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه در ارتباط “كلي يا عام” و” ويژه يا  خاص بودن” راهبردهاي فراشناختي دو ديدگاه وجوددارد.

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان