عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین

تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مورد استقبال قرار گرفته می باشد.مومنی(1370)

2-4-10- اسانس دارچین:                                                        شکل (2-13)-اسانس دارچین

اسانس دارچین در واقع مایعی روغنی و فرار می باشد  که از پوست و یا بخش های دیگر این  درخت استخراج میشود، به رنگ زرد طلایی با بوي خاص دارچین بوده و طعم و بوي تند آن از سینامیک آلدهید منشأ می گیرد.

اسانس ها و عصاره هاي گياهان دارويي به عنوان مواد طبيعي محافظت كننده مواد غذايي و داروهاي افزاينده سلامتي مطرح هستند، اكثر اين تركيبات با داشتن خاصيت آنتی اكسيداني از استرس اكسيداتيو جلوگيري ميكنند.(ملکی راد و همکاران، 1391)

با این حال تا به حال در ارتباط با ارزیابی اثرات ضد باکتریایی و آنتی اکسیدانی اسانس دارچین تجاری عرضه شده در داخل کشور هیچ مطالعه ای صورت نگرفته می باشد.

مطالعات و تحقیقات وسیعی مشابه با این پژوهش در ایران و جهان انجام شده می باشد. که در آنها از انواع گیاهان دارویی و بر روی انواع گوشت ها مانند ماهی انجام شده می باشد. که برای بهتر انجام شدن این مطالعه از موارد زیر بهره گرفته شده می باشد.

در پژوهشی توسط علی اکبر ملکی راد و همکاران در سال 1391 انجام گردید قابليت اسانس و فراكشنهاي مختلف عصاره متانولي آويشن شيرازي، مريم گلي، رزماري، خالواش و دارچين در مهار راديكال هاي آزاد  DPPH مورد مطالعه قرار گرفت و نتايج نشان داد كه تفاوت معني داري بين اسانس و فراكشنهاي مورد مطالعه از نظر فعاليت آنتي اكسيداني وجود داشت.

در مطالعه ای دیگر که توسط مشاک و همکاران در سال 1390 انجام گردید اثر همزمان اسانس دارچین و آویشن شیرازی بر ضد باکتری باسیلوس سرئوس در مدل غذایی سوپ مورد مطالعه قرار گرفت.آنها نشان دادند که اسانس آويشن شيرازي به همراه دارچين دردماي نگهداري10درجه سانتیگراد و اسانس آویشن شیرازی به تنهایی در دمای 25 درجه سانتیگراد می تواند رشد باسیلوس سرئوس را مهار کند.

اشمیت و همکاران در سال 2006 ترکیبات و اثر آنتی اکسیدانی اسانس برگ دارچین را مورد ارزیابی قرار دادند. در این پژوهش قدرت آنتی اکسیدانی اسانس دارچین با آنتی اکسیدان های سنتزی BHT,BHA مورد مقایسه قرار گرفت.که اسانس دارچین خاصیت آنتی اکسیدانی نسبتا خوبی از  نشان داد.

ازکان در سال 2011 اثر آنتی اکسیدانی اسانس های رزماری، میخک و دارچین را بر روی روغن فندق و روغن خشخاش مطالعه نمود.اسانس های مذکور با غلظت های مختلف به روغن ها اضافه شدند و از آنتی اکسیدان سنتتیک BHA به عنوان محلول استاندارد (کنترل) جهت مقایسه بهره گیری کردند

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: