انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

تکه ای از متن پایان نامه :

در قابليت اطمينان مورد نظر با انجام فعاليتهايي در مدت زمان t(رضا رمضانيان ،کامران شهانقي 1387)

2-5-6- قابليت اطمينان[1]

يکي از معيارهاي عمده در تصميم گيري و برنامه ريزيهاي مهندسي نگهداري و تعميرات، قابليت اطمينان مي‌باشد   (رمضانيان ، شهانقي 1387). عامترين و معمولترين تعريف براي قابليت اطمينان را مي‌توان بصورت زير گفت:

“قابليت اطمينان يک سيستم عبارت می باشد از احتمال کارکرد سالم و بدون عيب براي مدت زمان مشخص طبق شرايط موجود و از پيش تعيين شده”اگر تابع چگالي احتمال زمآنهاي از کار افتادگي دستگاه P(t) باشد، احتمال از کارافتادگي)عدم عملکرد مطلوب(تا زمانt  ازاين قرار می باشد :

Q(t)=

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

R(t)=1-  Q(t)=1-

R(t)=

پس تابع قابليت اطمينان مکمل تابع توزيع احتمال از کار افتادگي مي‌باشد.)نمکين، مسعودي، ؛(1387

 

رويکرد اندازه‌گيري عملکرد مبتني بر ارزش، مبتني براين اصل می باشد که آرمان سازمان افزايش ثروت در آينده يا هر زمان ديگري می باشد و تاثير فعاليت‌ها‌ي نت بر تغيير ميزان ارزش سازمان به عنوان معيار عملکرد نت مورد بهره گیری قرار مي‌گيرد.

 

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه