انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

تکه ای از متن پایان نامه :

مدل سازي با بهره گیری ا ز فرآيند مارکوف مخفي اغلب براي طبقه بندي انواع شکست‌ها‌ي مختلف سيستم به کار رفته می باشد . اين نوع طبقه بندي باعث مي‌گردد تا به هنگام نظاره علائم مختلف مانند شنيدن صوت‌ها‌ي غير عادي و مختلف، نوع شکست رخ داده در سيستم تشخيص داده گردد . طبيعي می باشد در مورد سيستم‌ها‌يي که فرآيند فرسايش آن به گونه مستقيم قابل پايش نبوده و فقط علائمي‌که تابع اين فرسايش‌ها‌ هستند قابل پايش هستند مدل سازي مارکوف مخفي مي‌تواند مفيد واقع گردد . براي مثال براي سيستم‌ها‌ي تک يا چند مؤلفه اي به کار بردن اين نوع مدل سازي مي‌تواند موضوع بسيار جذابي باشد.

کمبود ديگري که در کارهاي فوق نظاره مي‌گردد مربوط به سيستم‌ها‌يي می باشد که شکست آن بستگي به چندين وضعيت قابل پايش دارد براي مثال انواع سيستم‌ها‌ي چرخنده سنگين از اين قبيل اند . البته واضح می باشد که هر کدام از اين وضعيت‌ها‌ از قبيل دما، روغن و . به گونه يکسان روي شکست سيستم تاثير نمي‌گذارند .

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی ANP وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )