مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاه‌ها

تکه ای از متن پایان نامه :

سرمايه گذار همواره دو فاكتور ريسك و بازده را در تجزيه و تحليل و مديريت سبد  سرمايه گذاري هاي خود مدنظرقرار دهد . به عبارت ديگر، سرمايه گذاري به عنوان يك تصميم مالي همواره داراي دو مؤلفه ريسك و بازدهي بوده كه مبادله اين دو تركيبهاي گوناگون سرمايه گذاري را عرضه مي كند. از يك طرف، سرمايه گذاران به دنبال بيشينه كردن عايدي خود از سرمايه گذاري هستند و از طرف ديگر ، با شرايط عدم اطمينان حاكم بر بازارهاي مالي مواجه مي باشند كه عامل اخير، دستيابي به عوايد سرمايه گذاري را با عدم اطمينان مواجه مي سازد (دياکون[1] ،2001).

معمولاً در اقتصاد و بخصوص در سرمايه گذاري فرض بر اين می باشد كه سرمايه گذاران منطقي اقدام
مي‌كنند. سرمايه گذاران منطقي، اطمينان را به عدم اطمينان ترجيح مي دهند و طبيعي می باشد كه در اين حالت مي توان گفت سرمايه گذاران نسبت به ريسك علاقه اي ندارند، به عبارت دقيقتر سرمايه گذاران ازاي فدا کردن ارزش حاضر، نوعي دارايي مالي که نتيجه آن معمولاً جرياني از وجوه نقد می باشد به دست مي آورد. سرمايه گذاري در اوراق بهادار مثل سهام عادي يا اوراق مشارکت، که فرد در ازاي پرداخت پول، محق به دريافت جرياني از وجوه نقد به شکل سود مي گردد، سرمايه گذاري مالي محسوب مي گردد.

بر اساس زمان يا مدت سرمايه گذاري: بر حسب زمان، سرمايه گذاري را مي توان به کوتاه مدت يا حداکثر تا يک سال و بلند مدت يا بيش از يک سال تقسيم نمود.

بر حسب خطر يا ريسک سرمايه گذاري: از آن جا که منافع حاصل از سرمايه گذاري در آينده به دست مي آيد و نسبت به تحقق اين منافع يقين وجود ندارد پس انواع سرمايه گذاري‌ها با درجاتي از احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمايه گذار يا ريسک مواجهند. بر اساس اين که ميزان يا احتمال تحقق نيافتن منافع آتي )يا ريسک) چقدر باشد، سه نوع سرمايه گذاري را مي‌توان از يکديگر متمايز ساخت:سرمايه گذاري با ريسک متناسب، سرمايه گذاري با ريسک نسبي بيشتر و سرمايه گذاري پر خطر يا ريسکي. سرمايه گذاري متناسب يا به گونه اختصار سرمايه گذاري، نوعي سرمايه گذاري می باشد که ريسک آن متناسب با بازده اي می باشد که از آن انتظار مي رود. سرمايه گذاري با

[1] .Diacon

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه