تکه ای از متن پایان نامه :

براي این پژوهش از داده هاي مشاهداتی رادار براي بارشهاي طولانی مدت وطوفانهاي دشت مرکزي بهره گیری نموده می باشد. نتایج این مطالعه به فهم رخداد بارش سنگین بسیار کمک کرده می باشد. در این مطالعه توجه ویژه اي به محیط اتمسفري بارش سنگین، کلیماتولوژي بارش منطقه اي و مشخصات زمانی – مکانی نرخ بارش شده می باشد . در شبیه سازي انجام شده حساسیت بالاي بارشهاي طوفانی به تغییرات رطوبت اتمسفري نشان داده گردید. در بخش مرکز کوههاي راکی تاثیر بسیار مهمی روي بارشهاي طوفانی داشته و بدون کوههاي راکی، کاهش بیش از 40 درصد در تمامی مدلهاي شبیه سازي شده نظاره شده می باشد.

 

2-7- بارندگی های یک روزه  (24 ساعته)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

به بارشی که در طول یک روز (24 ساعت) و در طی یک دوره زمانی معین مانند ماه ، یک سال ریزش می‎کند اطلاق می گردد.

اندازه گیریهای بارندگی در هر ایستگاه در دو نوبت یکی در ساعت 6:30 و دیگر ساعت 18:30 به وقت ساعت رسمی کشور انجام می پذیرد . در گزارشات ثبت شدة مرسوم معمولاً این دو اندازه گیری با هم جمع و به عنوان یک اندازه گیری 24 ساعته اظهار می گردد . بایستی توجه داشت که بارندگی های اندازه گیری شده به توضیح فوق به عنوان 24ساعته بدین معنی نیست که بارندگی برای هر 24 ساعت متوالی اندازه گیری شده می باشد ، بلکه مقدار ریزش را در طول یک دورة تعریف شدة 24 ساعته ( یک روز) نشان می دهد . پس بهتر می باشد که به جای بارندگی های 24ساعته ، بارندگی یک شبانه روز به کار رود .  متأسفانه به علت عدم اندازه گیری های روزانه در نواحی مرتفع بیش از 600 متر از شدیدترین بارندگی در ارتفاعات اطلاعات کافی در دسترس نیست و نمی توان دربارة آن بطور صریح اظهار نظر نمود . همچنین به سبب عدم پوشش گياهي  مناسب و در پی آن عدم شاخ و برگ ریخته شده بر روی زمین و همچنين لخت بودن زمين، گردیدّت جریان سطحی به حد زیادی افزایش یافته می باشد . این در حالیست که بارندگی های شدید ممکن می باشد منجر به سیل و خساراتی بر پایین دستهای حوضه وارد سازد ، که این طغیان آبراهه ها در سطح حوضه بوضوح قابل نظاره می باشد. برای مطالعه و مطالعة باران های 24ساعته در منطقة مورد مطالعه، از آمار حداکثر بارندگی 24 ساعته ایستگاههای بندر انزلی بهره گیری شده می باشد. مناسبترین توزیع گامبل برای برازش

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: