عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

ارزیابی تأثیر بهره گیری از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا

تکه ای از متن پایان نامه :

می برد و کوشش می کند به بالاترین قیمت بفروشد و پس از کسر حق العمل و سایر هزینه ها، مابقی را به کشاورز بپردازد.

2-1-6-2- 1 : سیستم بازاریابی عمودی و مشارکتی :

در سیستم بازاریابی عمودی مشارکتی مراحل تولید و توزیع تحت مالکیت واحد با هم ترکیب         می شوند. شرکت شروین ویلیامز خود تولید کننده رنگ می باشد. اما مالکین بیش از 2000 واحد خرده فروشی را در اختیار دارد. شرکت فروشگاههای زنجیره ای سیزر بیش از 50% کالاهای خود را از شرکتهایی تأمین می کند که تمام یا قسمتی از مالکیت آنها را در اختیار خود دارد.

2-1-6-2- 2 : سیستم بازاریابی عمودی قراردادی :

یک سیستم بازاریابی عمودی قراردادی، از موسسات مستقلی در سطوح مختلف تولید و توزیع تشکیل می گردد. این موسسات برای دستیابی به صرفه جویی های اقتصادی بیشتر یا فروش بیشتر، البته در مقایسه با وقتی که به تنهایی اقدام می کنند در چهارچوب یک قرارداد، با هم پیوند مستقر می کنند. سیستم های بازاریابی عمودی قراردادی در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته اند و به سه گونه اند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 2-1-6-2-2- 1 : زنجیره های داوطلبانه به سرپرستی عمده فروش:

سیستمی می باشد که توسط عمده فروشان و با بهره گیری از خرده فروشان مستقل داوطلب سازماندهی      می گردد. هدف کمک به خرده فروشان جهت رقابت با سازمانهای زنجیره ای بزرگ می باشد در اینجا عمده فروش، برنامه ای تهیه می کند که طبق آن خرده فروشان مستقل رویه های خود را استاندارد    می کنند.

2-1-6-2-2- 2 : تعاونی های خرده فروشی:

در این نوع تشکل های تجاری، خرده فروشان کارهای عمده فروشی و گاهاً تولید را انجام می دهند. قسمت اعظم کالاهای مورد نیاز خرده فروشان را تعاونی می خرد. تبلیغات آنها مشترکاً برنامه ریزی   می گردد و سود حاصل را به نسبت خریدهای خرده فروشان بین آنها تقسیم می گردد.

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه