عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین

تکه ای از متن پایان نامه :

در سال 2001 دیده گردید که ترکیباتی مانند 1و8- سینئول،3- کارن، پالمیتینیک اسید، و کاریوفیلن اکساید که از اسانس های تجاری استخراج شدند به ترتیب مختص ریشه، برگ (اشمیت و همکاران 2006)، شکوفه )گودادارانگاواناهالی و همکاران[1] 2002 ) و برگ دارچین هستند.(پاراناگاما و همکاران، 2001) و در اسانس آزمایشگاهی که صرفاً از پوست درخت دارچین استخراج شده می باشد، این ترکیبات حضور ندارند. این موضوع نشان می دهد که منشا اسانس های تجاری فقط پوست نیست و از بخش های دیگر این گیاه از قبیل برگ ، ریشه  و گل نیز در تهیه اسانس بهره گیری شده می باشد.

4-2- مقایسه قدرت آنتی اکسیدانی اسانس های دارچین:

4-2-1- تست  قدرت شلاته کنندگی:

عناصر واسطه مانند آهن قابليت تشكيل راديكالهاي آزاد ازپراكسيدها را براساس واكنش هاي فنتون دارا بوده که این رادیکال ها همچنین توسط یون هایFe3+ نیز تولید می شوند.)مایلر[2] 1971)

Fe2++H2O2Fe3++ OH +OH

در این تست فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس ها بر اساس خاصیت شلاته کنندگی آن ها مورد ارزیابی قرار میگیرد.خاصیت شلاته کنندگی اسانس ها بدین گونه می باشد که ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در اسانس ها با یون آهن تشکیل کمپلکس داده و از تشکیل کمپلکس قرمز رنگ آهن- فروزین جلوگیری میکنند.

نمودار شماره (3-1) میزان قدرت شلاته کنندگی اسانس آزمایشگاهی و اسانس های تجاری دارچین را در غلظت های مختلف و بر مبنای درصد ممانعت از تشکیل کمپلکس آهن- فروزین نشان می دهد.

در این تست رادیکال های آزاد   DPPHبا ترکیبات آنتی اکسیدانی واکنش می دهند و مهار می شوند. کاهش مولکول های DPPH با تعداد گروه های هیدروکسیل نسبت مستقیم دارد.گروه های هیدروکسیل با دادن H به رادیکال های آزاد  DPPHآن ها را از رنگ بنفش به رنگ زرد تبدیل می کند (سیریپاتراوان[3]و همکاران ،2010) و در نهایت نتایج برحسب درصد کاهش میزان جذب محلول های DPPH در حضور اسانس نسبت به محلول DPPH فاقد اسانس (محلول کنترل) اظهار می گردد.همان گونه که در جدول شماره (6) نظاره می گردد اسانس آزمایشگاهی با 256±22449= IC50فعالیت ضد رادیکالی ضعیف تری را نسبت به اسانس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: