عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

امیلیو بتی (Emilio Betti) (1968-1890 م.):

 

امیلیو بتی مورخ ایتالیایی علم حقوق را از متفکران عینی‌گرای هرمنوتیک می‌دانند. عینی‌گرایی پیش روی نسبی‌گرایی می باشد که گادامر آن را معرفی می‌نمود. هرجا عینی‌گرایی مطرح گردد، مسلماً اعتقاد به پاره‌ای اصول، پایه‌ها و مبانی پیش‌فرض آن‌ها هست. دو خصلت دیگر عینی گرایی، میدان دادن به ثبات و نیز فرق فاعل شناسایی از موضوع و متعلق آن می باشد. هرمنوتیک عینی گرا به امکان فهم عینی، ثابت و فراتاریخی اثر تأکید دارد و معنای متن را واقعیتی مستقل از مفسر میداند.

وی در سال 1962م. کتابچه‌ای با عنوان علم هرمنوتیک در مقام روش علوم انسانی منتشر نمود. انتشار این رساله که مدت کوتاهی پس از انتشار شاهکار گادامر حقیقت و روش در 1960م. صورت گرفت، اعتراضی روشن و صریح به رویکرد گادامر… بود. ایرادات بتی به گادامر به زبان ساده از این قرار می باشد:

نخست این اثر به عنوان روش‌شناسی _ یا معین به روش‌شناسی _ فایده‌ای به حال علوم انسانی ندارد و دوم اینکه این اثر مشروعیت استناد کردن به شأن علمی موضوعات تأویل را به مخاطره می‌اندازد و لذا عینیت خود تأویل را هم در مظان تردید قرار می‌دهد…

اختلاف بنیادی میان بتی و گادامر روشن می باشد… این دو متفکر با دو تعریف بسیار متفاوت و مبتنی بر مبانی فلسفی متفاوت، علم هرمنوتیک را برای تحقق مقاصد بسیار متفاوت ضابطه‌دار می‌کنند. بتی به پیروی از دیلتای، طالب قواعد بنیادین برای تاریخمندی (Geschichtlichkeit) می باشد… او می‌خواهد معیارهایی برای تمیز تأویل درست از نادرست و تمیز یک نوع تأویل از نوع دیگر بیابد. در حالی که گادامر به پیروی از هایدگر پرسش‌هایی از این قبیل می کند: خصلتِ هستی‌شناسیِ فهم چیست؟ چه نوع مواجهه‌ای با وجود در اقدام هرمنوتیکی دخیل می باشد؟ سنّت، آن گذشتۀ منتقل شده چگونه در اقدام فهم متنی تاریخی وارد می گردد و آن را شکل می‌دهد؟[1]… گادامر در نامه‌اش به امیلیو بتی چنین استدلال می کند که برنامۀ او تجزیه و تحلیل این امر می باشد که فهم واقعاً چگونه اقدام می کند نه آن که چگونه بایستی اقدام کند.[2]

از نظر بتی هدف تفسیر درک جهان فکری دیگران می باشد. به اظهار دیگر در مقام تفسیر، برآنیم تا ذهنیت مؤلف را عینیت بخشیم. مفسر در کوشش می باشد تا به ادراک اندیشه‌های مؤلف راه پیدا کند. از همین روی بایستی بر اساس نظام فکری مؤلف سخن او را فهمید، نه بر اساس معیارها و اندیشه‌های خود. درواقع هدف تفسیر بازشناسی و بازآفرینی ذهنیت مؤلف برای راه‌یابی به قصد اوست. مؤلف نیز در خلق اثر خود مصمم می باشد تا افکار و آمال خود را به خواننده منتقل سازد. از همینجاست که بتی را از طرفداران هرمنوتیک عینیت‌گرا دانسته‌اند. برای آنکه مفسر به دنیای ذهنی مؤلف راه پیدا کند، بایستی هم به معانی الفاظ متن توجه داشته باشد و هم خود را در ذهنیت مؤلف شریک سازد و به گونه‌ای با گفتمان او آشنا گردد. [3]

بتی در نظر داشتن سه اصل را در تفسیر مهم می‌داند:

اصل اول: متن یا موضوع تفسیر و تأویل امری خودمختار می باشد.

اصل دوم: میان اجزای متن سازگاری درونی مستقر می باشد.

اصل سوم: نمی‌توان اندیشه‌های مفسر را بی ارتباط با تفسیر متن دانست. در اقدام بازآفرینی معنای متن، تجربیات مفسر در آن دخالت دارد.[4]

 

 

[1] – پالمر 69 و 70

[2] – كوزنزهوی 238

[3] – نصری 99 و 100

[4] – نصری 100

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • پیشینۀ علم تأویل چیست؟
  • نظر تفکر اسماعیلی دربارۀ تأویل به عنوان اصل بنیادین این مذهب چیست؟
  • پیشینۀ علم هرمنوتیک در تفکر غرب چیست؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • آیا تأویل، آنچنان که ناصرخسرو به عنوان یک اسماعیلی بلندمرتبه به آن دست می‌یازد، با هرمنوتیک، آنچنان که در غرب تعریف می گردد، شباهت دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: