ارائه­ مدلی جهت مقایسه سیستم ­های یکپارچه­ کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب­ و کار در سازمان­ها BPMS’s

تکه ای از متن پایان نامه :

وظیفه­ی این ضابطه، یکپارچگی کاربرها، فرآیندها و نرم­افزارهای کاربردی مربوطه می باشد. با بهره گیری از یک موتور مدیریت جریان کار با بهره گیری از اطلاعات فرآیند BPM، آن­گونه که مدل شده می باشد؛ مي­تواند برای مسیردهی و اجرای تراکنش­های خودکار به­كار رود. این تراکنش­های خودکار می­تواند شامل اجرای کار پیاده­سازی شده توسط کار قبلی، برنامه ریزی کار تکامل یافته و اعلان کاربر، نظارت در زمان واقعی بر اجرای کار و غیره باشند (شکل 2-3).

 

 

شمس و مهجوریان در مقاله­ی ” مدل وابستگی میان مدیریت فرآیندهای کسب­وکار با معماری سرویس گرا” برای مدل تعامل  BPM و SOA[1] دو الگوي  مختلف ارائه داده­اند. در الگوي اول معماري سرویس­گرا به عنوان چارچوبی گسترده، هم در کسب­وکار و هم در فن­آوري اطلاعات مطرح می­گردد که دربردارنده­ی  BPM نیز هست. اما در الگوي دوم BPM  به عنوان رهیافتی در لایه­ی کسب­وکار سازمان که هدفش کنترل و بهینه­سازي فرآیندها می باشد، ترسیم می­گردد که از  SOA، تنها به عنوان فن­آوري پشتیبان کننده بهره گیری می­کند، هدف این مقاله تدوین ویژگی و حوزه­ی کاربرد هر کدام از این دو الگو می باشد [3].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

وحیدی (1389)، در پایان‌نامه­ی خود با عنوان “ارائه­ی مدل یکپارچه برای مدیریت فرآیند کسب­وکار با رویکرد معماری سرویس­گرا” خاطرنشان می کند که با در نظر داشتن ماهیت مدیریت فرآیند کسب­وکار و معماری سرویس­گرا که هر دو رویکردی بادید فن­آوری دارند می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. زیرا مدیریت فرآیند کسب­‌وکار درک عمیقی از فرآیندها را ایجاد می کند. همچنین تکنولوژی­های مطرح در مدیریت فرآیند کسب­وکار می‌توانند متناسب‌سازی اجرای فرآیندها را از طریق سرویس­های معماری سرویس­گرا انجام دهند. البته از سوی دیگر، فشارهای هزینه و رقابت بین سازمانی باعث شده می باشد که سازمان‌ها به سمت ایجاد مدیریت فرآیند کسب­وکار ساده و سازگار با توان بالا حرکت کنند. در این پژوهش از چرخه­ی عمر معماری سرویس­گرا و مدیریت فرآیند کسب­‌وکار و لایه‌های درگیر ارتباطی آنان برای ارائه­ی یک مدل یکپارچه بهره گیری می گردد [2].

صفر زاده و قریشی (1390)، در مقاله­ی ” تأثیر به‌کارگیری سیستم مدیریت فرآیند کسب­وکار در بهبود عملکرد سازمان‌ها”

 

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه