تکه ای از متن پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

-1 مقدمه:

اقتصاد را مي‌توان علمي اجتماعي تعريف كرد كه مي‌كوشد نحوة گزينش افراد را درخصوص بهره گیری از منابع كمياب براي تأمين خواسته‌هايشان درك کند . مطالعة اين گزينش‌ها در يك بستر اجتماعي صورت مي‌گيرد . جوامعي كه به پيشرفت ، ترقي و تعالي دست يافته اند ، توانسته اند نيروها و استعدادهاي نهفته در افراد را شكوفا سازند . به ويژه آن دسته از سازمان هايي كه به اهميت تأثیر منابع انساني در بهبود بهره وري پي برده به ارزش و قدرت نيروي كار متعهد وقوف يافته و منابع مهم و انرژي فراواني از مديريت را صرف ايجاد محيطي مي كنند كار كاركنان بتوانند با حداكثر توان خود ، در بهبود عملكرد سهيم باشند. در سال هاي آغازين هزاره سوم كشورهاي جهان سعي دارند كه سهم بيشتري از تجارت جهاني را به خود اختصاص دهند. براي نيل به اين هدف بايد بتوانند توان رقابت پذيري خود را افزايش دهند و اين امر غیر از از طريق ارتقاي بهره‌وري امكان پذير نخواهد بود. در واقع سعي بشر ها چه در فعاليت هاي فردي و يا گروهي در راستاي ارتقاء سطح زندگي، رفاه بيشتر، در طول زمان معطوف به اين بوده می باشد كه حداكثر نتيجه را از حداقل کوشش ها و منابع و امكانات در دسترس تحصيل كند و اين اشتياق و تمايل همان وصول به بهره وري بيشتر مي‌باشد.فناوری، روش انجام کارها را دگرگون ساخته و باعث شده، بستری که بر کاغذ بنا شده بود، به بسترهای الکترونیکی تبدیل گردد. تکنولوژی اطلاعات جهان امروزی را به مثابه یک دهکده به پهنای گیتی در آورده اند. به طوری که گویا بشر کنونی گام در جهانی دیگر نهاده می باشد. در ادامه اين فصل به نتيجه گيري و تفسير و ارائه پيشنهادات ميپردازيم.

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: