عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

مطالعه بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

زمان عمر، رعيت فزونی يافت زندان به وجود آمد كه مجرم در آن زندانی گردد و عمر خانه‌ای در مكه از صفوان به مبلغ چهار هزار درهم خريد و آن را زندان قرار داد و مجرمان را در آن زندانی كرد (منتظری 1409، 30 :4).

هرچند که بعضی روایات واقوال اظهار شده در خصوص زندان بود اما بانگاهی به این روایات و سخنان      می توان فهمید که در گذشته زندان هم برای زندانیان ساخته شده می باشد و هم برای متهم ین«السجن الاستبرائی» می‌باشد، يعنی زندانی كه به مقصود كشف برائت و بی‌تقصيری متهم می‌باشد که در فارسی  به «زندان اكتشافی» ترجمه شده می باشد.

چنانكه در وسائل الشيعة اظهار شده می باشد كه علی (ع) در مورد دين به تأخير افتاده قضاوت نمود كه شخص مديون زندانی گردد، تا اگر مفلس و ورشكسته و نيازمند بودن او ثابت گردید، از زندان آزاد گردد تا بتواند مالی بدست آورد. و‌ نيز مانند زندانی كردن شخص متهم به تباهكاری و دزدی به مقصود امتحان كردن او در زندان (حر عاملی 1409، 148: 13).

بعضی اظهار داشته اند که فرق نوع اول یعنی زندان احتياطی( بازداشت موقت) با نوع دوم يعنی زندان استبرائی (اكتشافی) چندان روشن نيست، بنظر می‌رسد كه يك شيئی هستند. هر چند كه شايد بتوان گفت: اولی در جائی می باشد كه بدون مقدمه و بدون اينكه شاكی داشته باشد به كسی مثلا در خيابان مشكوك شوند و بگيرند تا درمورد‌اش تحقيقات كنند. اما دومی در آنجاست كه او مديون می باشد و يا منسوب به فساد می باشد و با اين سابقه دستگير می گردد. و لكن اين فرق چندان متين و درست بنظر نمی‌رسد. به همین دلیل بهتر اين بود كه آن دو را يك قسم قرار بدهند (منتظری 1409، 102: 4).

نوع سوم زندان حقوقی نام گرفته می باشد که این نوع زندان عبارتست از زندانی كردن بانگيزۀ اخذ يك حق از آن فرد زندانی.

نمونۀ آن در روايتی می باشد كه در وسايل الشيعة ذکر گردیده می باشد كه شيوۀ علی امير المؤمنين (ع) بر اين استوار بود كه سه كس را زندانی می‌كرد: كسی كه مال يتيمی را خورده باشد، كسی كه مال يتيمی را غصب كرده باشد، و كسی كه امينی كه در امانت خيانت كرده و آن را ربوده باشد (حر عاملی 1409، 148: 13).

نوع چهارم زندان جنائی می باشد که برای ارتکاب جنایت انجام می شود که مثالها و نمونه‌های آن فراوان می باشد، مانند آنها‌روايتی می باشد كه می‌گويد: «علی (ع) درمورد چهار نفر كه در حال مستی با چاقو همديگر را مورد حمله و ضرب قرار داده و شكم يكديگر را پاره كرده بودند، اينگونه قضاوت كرد كه آنان را به زندان انداخت تا به حال عادی بيايند، در اين حال دو نفر از آنان [در اثر جراحاتی كه به همديگر

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: