تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان

تکه ای از متن پایان نامه :

دیگر، راهبردهای شناختی به دانش‎آموز کمک می‌کنند تا به هدفی خاص برسد، اما راهبردهای فراشناختی سبب می شوند دانش آموز دریابد که آیا به آن هدف رسیده می باشد یا نه (وایدیا[1]، 1999).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

راهبردهای فراشناختی شامل سه راهبرد زیر می گردد:

1- راهبردهای برنامه ریزی: شامل تعیین هدف برای یادگیری مطالعه، پیش بینی زمان لازم برای مطالعه، تعیین سرعت مناسب مطالعه، تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری و انتخاب راهبردهای یادگیری مفید می باشد.

2- راهبردهای کنترل و نظارت: مقصود ارزشیابی یادگیرنده از کار خود برای آگاهی یافتن از چگونگی پیشرفت خود و زیر نظر گرفتن و هدایت آن می باشد.

3- راهبردهای نظم دهی: انعطاف پذیری در رفتار، یادگیرنده را موجب می گردد و به او کمک می کند تا در هر زمان که برایش ضرورت داشته باشد، روش و سبک یادگیری خود را تغییر دهد(سیف، 1389).

جوناستن[2] (1988) می گوید که در مجموع، همه راهبردهای فراشناختی، نظارت کردن بر فرآیند یادگیری را هدف قرار می دهند. نظارت به گونه گسترده در الگویی که توسط مارکمن[3] (1979) ارائه شده مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در تحقیقات مارکمن، کودکان متونی را که شامل مطالب ناهمخوانی بود، می شنیدند اما اغلب نمی برنامه‎ريزي و تعيين هدف، آموزش لازم را ببينند تا بر راهبردهاي شناختي تصميم يافته مسلط شوند و پايه يادگيري‎هاي جديد ايجاد گردد. در غيراين صورت حل تکاليف جديد که قبلاً با آن مواجه نشده اند، برايشان مشکل می باشد. آموزش چنين راهبردهايي يعني آموزش فراشناختي از آموزش شناختي متمايز می باشد (پالیسکار و براون[4]،1984).

آموزش شناختي مستلزم آموزش راهبردهاي ويژه تکاليف می باشد، در صورتي که آموزش فراشناختي بر آموزش فنون نظارت، ارزيابي و نحوه بهره گیری از راهبرد هاي شناختي تاکيد دارد. براي شناخت اين دو نوع آموزش به تفاوت آموزش فعال و انفعالي تصریح مي گردد. آموزش انفعالي به عنوان رويکردي در آموزش مهارت هاي شناختي مطرح مي گردد که روي محتوا انجام مي گيرد. با اين آموزش، فراگيران از اهميت و کارآمدي راهبردهاي مورد بهره گیری خود اطلاعي ندارند و بر کارکرد آنها نظارت نمي کنند. به عنوان مثال به فراگير آموزش داده مي گردد که حاشيه نويسي و يا خط کشي زير مطالب را انجام دهد، بدون اينکه اين کار را به  او بگویند (پالیسکار و براون،1984). يافته هاي پژوهشي مشخص مي کنند که چنين روش هايي به نگهداري و تعميم راهبرد هاي آموخته شده منجر نمي گردد.

آموزش فراشناختي، رويکرد فعالانه به آموزش می باشد که طي آن به اهميت و موقعيت کاربرد راهبردها و فرآيندهاي شناختي پرداخته مي گردد. فراگير مي داند که بايد زير نکات مهم را خط بکشد و اين کار براي او چه نفعي خواهد داشت و با اين کار بازده يادگيري او افزايش خواهد يافت. در اين نوع آموزش هدايت و نظارت بر فعاليت‌ها و فرآيندهاي شناختي آموزش داده مي گردد

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه