عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

ارائه­ مدلی جهت مقایسه سیستم ­های یکپارچه­ کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب­ و کار در سازمان­ها BPMS’s

تکه ای از متن پایان نامه :

بهبود صورت گرفته می باشد؛ بلکه، مهم آن می باشد که خطا و اشتباهی درآن وجود نداشته باشد. زیرا که روزانه  اشتباهات، حوادث و مراحل غیرضروری هست که یک فرآیند کسب­وکار را تحت تأثیر قرار دهد. تجزیه­وتحلیل، ریشه­ی اصلی توسعه و بهبود فرآیندهای سازمان می باشد که به تحلیل­گران برای شناسایی و درک علت ریشه­ی معضلات و مسائلی که طریقه عملکرد فرآیند را کند می­سازد کمک می­کند.دو نمونه مهم از روش­های تجزیه­وتحلیل، نمودار علت- معلول و نمودار چرا- چرا (نمودار درختی) می باشد ]14[.

 

3-2-4-1- بهینه­سازی:

بهینه­سازی فرآیند، عملی می باشد که باعث ایجاد تغییرات و تنظیماتی در یک فرآیند، به مقصود بهبود بهره­وری و اثربخشی آن فرآیند می­گردد] 45[.

  • مدل­سازی جریان فرآیندها به کمک شناسایی کلیه­یفعالیت­هایدرون آنو چگونگیهمکاری آن­ها،
  • تجزیه­وتحلیلوتعیینظرفیتفعالیت­ها وشناساییگلوگاه­هادر فرآیند،به عنوان یک کلیت،
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • ارائه­یمراحلبازسازیهر فرآیند برای از بین بردن تک تک تنگناها،
  • تجزیه­وتحلیلو بهینه­سازیاستفاده از منابعدرهر فعالیتو در سراسرفرآیند­ها،به عنوان یک کلیت.

با در نظر داشتن تکنیک­های یاد شده مشخص می­گردد که در BPA، میل به بهبود فرآیند با درک تک­تک فعالیت­ها و چگونگی ارتباط یک فعالیت با فعالیت دیگر امکان­پذیر می باشد ]50،51[. مانند شاخص­های مهم در تجزیه­وتحلیل فرآیندها، می­توان به عملکرد داده­ها، تجزیه­وتحلیل طریقه، بهینه­سازی فرآیند، تجزیه­وتحلیل What-if، قابلیت ارزیابی فرآیند، پشتیبانی از نتیجه گیری، پشتیبانی از تست مدل- زمان، پشتیبانی از انواع داده­های گذشته موجود برای تجزیه­وتحلیل (لاگ­های اجرایی، KPIهای محاسبه شده، داده­های برنامه، وضعیت زیرساخت IT) تصریح نمود

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: ارائه­ مدلی جهت مقایسه سیستم ­های یکپارچه­ کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب­ و کار در سازمان­ ها