عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

تکه ای از متن پایان نامه :

 
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 شکل ‏2‑8: تصاویر میکروسکوپ الکترونی از سطح شکست نانو کامپوزیت پلی اتیلن با چگالی پایین/ نانو لوله های کربنی چند دیواره به میزان  5/2% وزنی ]59[.

کامپوزیت نشان داده شده می باشد. وجود شبکه های از نانو لوله های کربنی به همراه ماتریس پلیمری به خوبی قابل نظاره اند. وجود چنین شبکه هایی در درصد های وزنی کمتر از نانو لوله های کربنی دیده نمی شوند.

در شکل ‏2‑8 نیز تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مربوط به نانو کامپوزیت های پلی اتیلن با چگالی پایین/ نانو لوله های کربنی چند دیواره نشان داده شده می باشد. پخش خوبی از نانو لوله های کربنی دیده نشده می باشد. دلیل این موضوع دمای اختلاط بوده که به خوبی انتخاب نشده می باشد. نقاط تاریک مربوط به نواحی هستند که میزان نانو لوله های کربنی در آن ها کم بوده و نقاط روشن به نواحی تعلق دارند که دارای غلظت زیادی از نانو لوله های کربنی هستند.

 

نمودار زاویه فازی[1] بر حسب مدول مختلط[2] ترسیم شده می باشد. نانو کامپوزیت های پلی اتیلن با چگالی پایین رفتار ویسکو الاستیک مشابهی را همانند نانو کامپوزیت های پلی اتیلن باچگالی بالا نشان می دهند. با مطالعه نمودار های ون گارپ – پالمن حد آستانه ایجاد شبکه رئولوژیکی برای نانو کامپوزیت های پلی اتیلن با چگالی پایین نزدیک به 5/2% وزنی و برای نانو کامپوزیت های پلی اتیلن با چگالی بالا بین 1% تا 5/2% وزنی تخمین زده می گردد. این موضوع ممکن می باشد به خاطر پخش6 Phase angle

7 Complex modulus

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: