عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

تکه ای از متن پایان نامه :

  

.

 

1‌.1‌.1‌    ارايه نتايج تحليل

در اين طرح از آناليز استاتيكي غيرخطي به همراه جزئيات آيين نامه 356Fema براي مشخصات مفاصل  پلاستيك بهره گیری شده‌می باشد. يك قاب 3 طبقه به ارتفاع طبقات 3 متر و دهانه 4 متر و بار ثقلي 3تن بر متر بر روي دهانه تيرها به همراه سيستم باربر جانبي مهاربند BRB مفاصل پلاستيك اعضاي ستون و مهاربندهاي ساختمان مذكور در دو انتهاي اعضا مدل شده‌می باشد.

در طرحي اعضاي اين قاب از آيين نامه 2800 به همراه ضريب رفتار ٧=R كه توسط محققين توصيه شده بهره گیری گرديده‌می باشد. در طراحي سعي شده‌می باشد، ابعاد و ضخامت مقاطعBRB در ارتفاع تغيير كند تا در ارتفاع جذب انرژي يكنواخت‌تري داشته باشيم.

مشخصات مفاصل پلاستيك مهاربندهايBRB در قسمت فشاري همانند قسمت كششي مهاربند مي‌باشد.

نتایج به دست آمده از پژوهش انجام شده به توضیح زیر می‌باشد:

مهاربندهاي BRB در مقايسه به قاب‌هاي خمشي و سيستم‌هاي استهلاك انرژي از درصد ميرايي بالايي برخوردارند. و آنها را مي‌توان به عنوان نوعي ميراگر هيسترزيس تلقي كرد. ضمن اينكه علاوه بر درصد     دو پارامتر مهمي كه در طراحي میراگر BRB بايد مد نظر داشت، يكي طول كوتاه براي ميرايي انرژي و دومي رويداد كاهش سيكل خستگي، كه مي‌بايست بين اين دو تعادل باشد. اين میراگرها بايد طوري طراحي شوند كه ساختشان آسان باشد. طوري كه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشند. هم اينكه در هنگام وقوع زلزله عملكرد مناسب داشته باشند. قسمت‌هاي ديگر مهاربند بايد صلب باشد به طوري كه نبايد انتظار تحمل كمانش و يا تسليم را از آن‌ها داشته باشيم.

اتصال مهاربند شامل میراگر  BRBبه تيرو ستون بايد از نوع مفصلي باشد، زیرا كه اگر اتصال مفصلي نباشد در اثر نيرو يك خمش قابل توجه در مهاربند ايجاد مي‌گردد. بنابراين در اتصال صلب احتمال بالاي ايجاد كمانش هست.

مساحت زير نمودار هيسترسيس مقدار انرژي جذب شده (دفع شده) المان را نشان مي‌دهد. میراگر BRB بايد مكانيزم دفع انرژي با تغيير شكل پلاستيك را فراهم كند. سطح كل حلقه‌ها در منحنی هیسترزیس برای دست آوردن ميزان جذب انرژي محاسبه مي‌گردد. اگر درطراحي مهاربند، دفع انرژي نسبت به فاكتورهاي ديگر در الويت قرار گيرد ممكن می باشد جواب نامتعادل پيش بيني نشده‌اي دهد كه بسيار خطر‌ناك مي‌باشد.

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه