عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

که در آن بهره وری نیروی کار که از تقسیم ارزش افزوده حقیقی بر شاغلان بدست می آید،مجموع درآمدها یا عایدات نیروی کار برابر با مجموع حقوق و مزد و سایر پرداختها، که با  تعدیل شده،  سهم شاغلان با تحصیلات عالی می باشد که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالا هستند،  سهم شاغلان ماهر در بخش صنعت که حاصل جمع سهم کارگران ماهر، تکنسین ها و مهندسین می باشد،  سهم شاغلین بنگاههای خصوصی از کل شاغلین،  سهم شاغلان با بیش از 5 سال سابقه کاری و سهم بنگاههایی می باشد که بیش از 50 درصد از سرمایه آنها متعلق به دولت بوده و دولتی محسوب می شوند.

آنها سیستم معادلات مدل خود را با بهره گیری از روش  برآورد کرده و نتایج حاصله به این شکل بوده که ارتباط مستقیم و معناداری میان بهره وری و مزد هست اما شیب منحنی مزد کمتر از بهره وری بوده و را افزایش می دهند تا از میزان بهره وری نهایی فراتر طریقه. نوسان صعودی در درآمد افراد که با سن آنها تغییر می کند، انگیزه ای ایجاد می کند که از کم کاری اجتناب گردد و ارزش حال مزد نیز می تواند در سطح کسب سود از بازار تأثیر گذاشته و بیکاری را از میان بردارد. اما نقدی که آنها بر این انتقاد وارد کرده اند به این شکل می باشد که ریسک اخلاقی متوجه کارفرماست، زیرا آنها مسوول مطالعه کار کارگران هستند و به روشنی برای شرکتها این انگیزه هست که کم کاری را زمانی که هنوز رخ نداده می باشد نشان دهند به بیانی دیگر شرکتها برای اخراج کارگران مسن (که بیش از بازده خود دریافت می کنند) و کارگران ارزان قیمت تر که مشکل آفرین هستند انگیزه دارند. آنها اظهار می کنند که جدیت در مخاطرات اخلاقی این کارفرما بستگی به میزان تلاشی دارد که توسط حسابرسان خارج از شرکت مطالعه می گردد.

طاهری(1382)، در مقاله ای ارتباط میان مزدها و بهره وری نیروی کار را با اندازه گیری بهره وری کار از طریق بهره وری متوسط تعمیم یافته نیروی کار در سطح فعالیتهای صنعت و ارائه دیدگاههای نظری آن، طی دوره زمانی 1373 تا 1379 مورد مطالعه قرار می دهد. وی الگوی زیر را برای تبیین ارتباط مزد و بهره وری متوسط تعمیم یافته نیروی کار، ارائه می دهد:

که در آن، RWAGE مزد و حقوق و مزایای سرانه شاغلان صنعت به قیمت ثابت به تفکیک فعالیتهای 9گانه مطابق با طبقه بندی 2ISIC ، ها متغیرهای مجازی که هر یک اختصاص به یک فعالیت داشته و بیانگر عرض از مبدأ معادلات ارتباط مزد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: