دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :

 

خسارت معنوی قرار رد دعوی یا عدم استماع را صادر نموده با در نظر داشتن اینکه در فقه استناد به قاعده ی لاضرر و اتلاف و تسبیب  و نفی عسروحرج  و قانون مسئولیت مدنی  مصوب سال 1339 و اصل 171 قانون اساسی و کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1354 شمسی که در اجرای ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی می باشد  جبران خسارت معنوی برای تشفی خاطر زیان دیده به صورت وجه نقد محترم شمرده شده می باشد، یکی از موارد نادر که منجر به صدور رای مبنی بر محکومیت دولت به پرداخت خسارت معنوی علاوه بر خسارت مادی گردید رای معروف به هموفیلی ها بود که به موجب آن دولت به پرداخت 20میلیارد تومان خسارت در حق هموفیلی ها و بازماندگان آنها محکوم گردید[1] 1. که این امر می تواند بنا براین همانطور که آیت الله مرعشی[2] اظهار داشته می باشد روشن می باشد که اگر کسی خسارت مالی یا بدنی به کسی وارد آورد و از عهده خسارت بر نیاید او را ( زیان دیده ) در معرض ضیق و تنگدستی قرار داده می باشد واین از نظر شارع ممنوع می باشد پس مقتضای قاعده نفی عسر و حرج نیز این می باشد که خسارت معنوی بایستی به نحو متناسب جبران گردد و اعتقاد به اینکه در اسلام اینگونه خسارت قابل جبران نیست ،در بسیاری موارد موجب بدون جبران ماندن این قبیل خسارات و در نتیجه قاعد عسر و حرج می گردد که در شرع منتفی می باشد .

3 . قاعده اتلاف

این قاعده که با عبارت (( من اتلف مال الغیر فهو له ضامن  )) عنوان می گردد بر حسب ظاهر دلالت بر ضمان عامل تلف دارد و معمولا برای اثبات ضمان در خسارت و تلف مال مورد استناد واقع می گردد اما علت های و مستنداتی که قاعده بر مبنای آن شکل گرفته و ملاک موجود در آن گویای این می باشد که هر کس به هر نحو موجب زیان دیگری گردد ضامن خسارت می باشد ، دلالت بر این دارد که خسارت مفهومی عام دارد که شامل تمام زیان های مالی و معنوی می گردد .

بر این اساس قاعده اتلاف تنها ناظر بر خسارت مالی نیست بلکه ضرورت جبران خسارت معنوی نیز از آن قابل استنباط می باشد .

نکته قابل توجه این می باشد که اتلاف به دو نحو متصور می باشد به گونه مستقیم و یا مباشرت شخص یا به گونه غیر مستقیم و به واسطه یا تسبیب او، در هر صورت همین که در نظر عرف ، تلف مال یا ایراد هر نوع خسارت قابل استناد به شخص باشد ضامن خواهد بود. فرقی نمی کند که شخص به گونه مستقیم  و شخصا موجب تلف مال با ورود خسارت شده باشد یا آنکه سبب آنرا فراهم کرده می باشد .

[1] . رای شماره 1060  صادره از دادگاه عمومی شعبه 1060 تهران .

[2] . آیت الله محمد حسن مرعشی نجفی ، دیه و ضرر و زیان ناشی از آن ، مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره یک ، سال 1370 ، صفحه 19

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی 

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه مطالعه مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه