تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

.

 

طریقه رایج نزدیک به الگوریتم‌های متناسب شده می باشد که در آن جریان ترافیک در سراسر یک مقطع از بزرگراه و بیشتر از یک رمپ واحد به صورت بهینه طراحی می گردد. این موضوع به مقصود دستیابی به بهره‌وری گسترده در سیستم می باشد. از نمونه‌های معمول می‌توان الگوریتم گلوگاه یا Bottleneck در Seattle، الگوریتم ZONE در Minnesota و استراتژی کنترل ZONE طبقه بندی شده یا SZM تصریح نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

2-3-2 الگوریتم  Bottleneck

اصل اساسی الگوریتم گلوگاه یا Bottleneck (Jacobsen و همکاران، 1989) توسط وزارت حمل و نقل در واشنگتن[1] توسعه داده گردید و ثابت نمود که جریان در هیچ یک از مناطق گلوگاه از پیش تعیین شده از ظرفیت تجاوز نمی‌کند. محاسبات الگوریتم شامل دو مورد اندازه گیری نرخ کنترل محلی و نرخ کنترل گلوگاه می باشد. محدودترین مورد از این دو به عنوان نرخ کنترل نهایی انتخاب خواهد گردید.

 

نرخ کنترل محلی که از قبل تعیین شده به صورت مجموعه‌ای محدود از نرخ‌های کنترل گسسته، بر مبنای سطح اشغال در مجاورت رمپ انتخاب می گردد. برای هر کنترل رمپ یک ارتباط نرخ سنج / اشغال راه اصلی توسط پنج جفت اشغال- نرخ کنترل معرفی می گردد. نرخ کنترل با ورود بین هر جفت برای اشغال راه اصلی واقعی تعیین می گردد.

 

نرخ گلوگاه زمانی که هر دو شرط زیر با هم مواجه شوند محاسبه می گردد:

[1]– Washington Department of Transportation (WSDOT)

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه